Course syllabus MVP-D - Metodologie vědecké práce (AF - 2019/2020 - doktorská studia)


     Czech          


Kód předmětu:
MVP-D
Název předmětu česky:
Metodologie vědecké práce
Název předmětu anglicky: Methodology of Agricultural Research
Semestr:
2019/2020
Způsob ukončení a počet kreditů:
doktorská komisionální zkouška (0 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 0/0 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 0/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Stupeň studia: doktorský
Typ předmětu:
volitelný
Typ výuky předmětu:
normální, konzultační
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility: -- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky: čeština, angličtina
Garant předmětu: doc. Ing. Radim Cerkal, Ph.D.
Garantující ústav: Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)
Fakulta:
Vyučující:
doc. Ing. Radim Cerkal, Ph.D. (garant)
prof. Ing. Jaroslava Ehrenbergerová, CSc. (zkoušející)
prof. Ing. Oldřich Chloupek, DrSc. (cvičící, zkoušející)
doc. Dr. Ing. Pavlína Smutná (cvičící, zkoušející)
Prerekvizity:
žádné
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
-
 
Obsah předmětu:
V této jazykové variantě není obsah předmětu vložen.
Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studiumKombinované studium
přednáška
12 h
0 h
cvičení
12 h
0 h
příprava na zkoušku
12 h
0 h
Celkem
36 h
0 h
 
Požadavky na ukončení:
žádné
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
Celkem
0 %
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vyučován v předchozích obdobích:
2020/2021 - doktorská studia, 2018/2019 - doktorská studia, 2017/2018 - doktorská studia, 2016/2017 - doktorská studia, 2015/2016 - doktorská studia, 2014/2015 - doktorská studia (a starší)
Místo výuky: Brno


Poslední změnu provedl Ing. Michal Karhánek dne 9. 9. 2019.

Type of output: