Sylabus předmětu AJZ-D - Jazyk anglický (AF - 2019/2020 - doktorská studia)Help


     ECTS sylabus          Sylabus          Rozvrh          


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: AJZ-D
Název v jazyce výuky: English Language
Název česky: Jazyk anglický
Název anglicky: English Language
Způsob ukončení a počet kreditů: doktorská komisionální zkouška (0 kreditů)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka: prezenční, 0/0 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 0/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Jazyk výuky: čeština, angličtina
Typ studia: doktorský
Semestr: 2019/2020
Vyučující: Mgr. Renata Hajslerová (cvičící, přednášející, zkoušející)
Mgr. Lea Hasíková (cvičící, přednášející, zkoušející)
RNDr. Mgr. Miroslav Horák, Ph.D. (cvičící, přednášející, zkoušející)
Mgr. Pavel Reich, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Mgr. Lenka Zouhar Ludvíková (cvičící, přednášející, zkoušející)
Výchozí předměty: žádné
 
Zaměření předmětu:
Cilem predmetu je orientovat studenty ke studiu cizojazycne literatury souvisejici se zamerenim disertacni práce
Obsah předmětu
Příprava a vypracování 4 klíčových dokumentů:
1. Profesní životopis v AJ (Europass)
2. Slovník v MS Excel (250 odborných termínů z cizojazyčné literatury a jejich překlad)
3. Obsah odborné kniha -- nesmí být starší 10 let, min. počet stran 250 (rozsah 1 A4, písmo: Times New Roman (12), řádkování 1)
4. Obsah disertační práce (rozsah 1 A4, písmo: Times New Roman (12), řádkování 1)
 
Obsah předmětu:
1.Jazyk anglický (dotace 0/0)
 
Výstupy předmětu:
-- obsah této položky nebyl definován --
Typ předmětu: volitelný
Ročník: Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže: Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia: -
 
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studiumKombinované studium
Celkem0 h0 h
 
Požadavky na ukončení:
Povinnost absolvovat 3 konzultace u svého examinátora (ÚJKS přiděluje zkoušejícího (kontakt: eva.sapakova@mendelu.cz). Zkouškové období se řídí harmonogramem zkouškového období na jednotlivých fakultách Mendelovy univerzity. Od letního semestru 2013/2014 mohou být u zkoušky přítomni dva examinátoři. Ukončení předmětu je ústní zkouškou.
 
Literatura:
TypAutorNázevMísto vydáníNakladatelRokISBN
ZMAY, P.First Certificate TrainerCambridgeCambridge Univesity Press2010978-0-521-12853-7

Zzákladní literatura
Ddoporučená literatura


Poslední změnu provedl Ing. Michal Karhánek dne 9. 9. 2019.

Typ výstupu: