Sylabus předmětu CFZV-D - Chov faremní zvěře a volně žijících zvířat (AF - 2019/2020 - doktorská studia)Help


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
CFZV-D
Název předmětu česky: Chov faremní zvěře a volně žijících zvířat
Název předmětu anglicky: Farm and Wild Animal Breeding
Semestr:
2019/2020
Způsob ukončení a počet kreditů: doktorská komisionální zkouška (0 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin: prezenční, 0/0 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 0/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Stupeň studia:
doktorský
Typ předmětu: volitelný
Typ výuky předmětu:
normální, konzultační
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština, angličtina
Garant předmětu: prof. Ing. Ladislav Máchal, DrSc.
Garantující ústav: Ústav chovu a šlechtění zvířat (AF)
Fakulta:
Agronomická fakulta
Vyučující:
prof. Ing. Ladislav Máchal, DrSc. (garant)
Prerekvizity:
žádné
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Seznámit studenty s odlišnostmi chovu faremní zvěře a volně žijících zvířat držených v lidské péči zoologických zahrad, zooparků a záchranných stanic. Studenti získají znalosti o životních potřebách zvířat, technice jejich chovu a legislativní úpravě vztahující se k chovu faremní zvěře a jednotlivých volně žijících druhů savců, ptáků a ryb.
 
Obsah předmětu:
V této jazykové variantě není obsah předmětu vložen.
Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
Celkem
0 h
0 h
 
Požadavky na ukončení:
zkouška
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
Celkem
0 %0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vyučován v předchozích obdobích:
2018/2019 - doktorská studia, 2016/2017 - doktorská studia (a starší)
Místo výuky: Brno


Poslední změnu provedl Ing. Michal Karhánek dne 9. 9. 2019.

Typ výstupu: