Course syllabus HSZST-D - Hydraulic systems in agricultural machinery and tractors (FA - 2019/2020 - post-graduate studies)


     ECTS syllabus          Syllabus          Timetable          


     Czech          


Kód předmětu: HSZST-D
Název v jazyce výuky: Hydraulické systémy zemědělských strojů a traktorů
Název česky: Hydraulické systémy zemědělských strojů a traktorů
Název anglicky: Hydraulic systems in agricultural machinery and tractors
Způsob ukončení a počet kreditů: doktorská komisionální zkouška (0 kreditů)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka: prezenční, 0/0 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 0/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Jazyk výuky: čeština, angličtina
Typ studia: doktorský
Semestr: 2019/2020
Vyučující: prof. Ing. František Bauer, CSc. (garant)
Výchozí předměty: žádné
 
Zaměření předmětu:
Cílem předmětu je seznámit studenty s novými a perspektivními trendy hydraulických a pneumatických mechanizmů, ktré se používají v mobilní dopravní technice. Studenti poznají funkci jednotlivých hydraulických prvků, dále systémy hydraulických obvodů na strojích, funkční principy vybraných mechanizmů a možnosti diagnostikování jejich funkce.Výstupní znalosti studenta zahrnují znalosti o funkčnosti jednotlivých hydraulických mechanizmů, dokáže posudit efektivitu přenosu energie jednotlivými typy hydrostatických převodníků. Pomocí diagnostických metod dokáže posoudit technický stav hydraulických mechanizmů.-
 
Obsah předmětu:
1.Kapaliny v hydraulických mechanismech, provozní vlastnosti kapalin, vliv změny vlastností kapalin na funkci hydraulických mechanismů. (dotace 0/0)
2.Hydrostatické převodníky. Axiální pístové hydrostatické převodníky, radiální pístové hydrostatické převodníky. Ostatní hydrogenerátory a motory (dotace 0/0)
3.Řídící prvky v hydraulických pohonech. Prvky pro řízení tlaku, průtoku, proporcionální ventily, hydraulické zámky, hydraulické prvky pro zásobu kapalin- akumulátory. Těsnění, vedení hydraulických kapalin a čističe. (dotace 0/0)
4.Pneumatické převodníky. Pneumatické generátory a motory, Řídící prvky pneumatických mechanismů. Speciální pneumatické prvky. Pneumatické obvody. (dotace 0/0)
5.Hydrostatické pohony, řízení hydrostatických pohonů. Regulace na konstantní průtok, tlak a výkon (dotace 0/0)
6.Kombinace hydrostatických a mechanických pohonů. Možnosti automatické regulace hydrostatických pohonů mobilních energetických prostředků. (dotace 0/0)
7.Hodnocení hydrostatických a pneumatických pohonů, diagnostika tekutinových mechanismů. (dotace 0/0)
 
Výstupy předmětu:
-- obsah této položky nebyl definován --
Typ předmětu: volitelný
Ročník: Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže: Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia: -
 
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studiumKombinované studium
Přímá výuka
     konzultace20 h0 h
     projektová práce60 h0 h
Samostudium
     příprava na zkoušku200 h0 h
Celkem280 h0 h
 
Požadavky na ukončení:
Zkouška písemná, ústní.
 
Literatura:
TypAutorNázevMísto vydáníNakladatelRokISBN
ZBAUER, F.Hydraulické systémy zemědělských strojůBrnoVysoká škola zemědělská199380-7157-079-6
ZEinführung in die Ölhydraulik: mit 27 Tafeln sowie 110 Kurzaufgaben mit LösungshinweisenWiesbadenVieweg+Teubner Verlag2008978-3-8351-0238-5
ZHydraulika a pneumatika: časopis pre hydrauliku, pneumatiku a automatizačnú technikuŽilinaISSN 1335-5171
ZKOPÁČEK, J.Hydraulika a pneumatika 2001

Zzákladní literatura
Ddoporučená literatura


Poslední změnu provedl Ing. Michal Karhánek dne 9. 9. 2019.

Type of output: