Sylabus předmětu ETCHZ-D - Etologie a etika chovu zvířat (AF - 2019/2020 - doktorská studia)Help


     Čeština          


Kód předmětu:
ETCHZ-D
Název předmětu česky:
Etologie a etika chovu zvířat
Název předmětu anglicky:
Ethology and Ethic in Livestock
Semestr:
2019/2020
Způsob ukončení a počet kreditů:
doktorská komisionální zkouška (0 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 0/0 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 0/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Stupeň studia: -- obsah této položky nebyl definován --
Typ předmětu:
volitelný
Typ výuky předmětu: normální, konzultační
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština, angličtina
Garant předmětu:
doc. Ing. Radek Filipčík, Ph.D.
Garantující ústav:
Fakulta: Agronomická fakulta
Vyučující:
Prerekvizity:
žádné
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
-
 
Obsah předmětu:
V této jazykové variantě není obsah předmětu vložen.
Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studiumKombinované studium
Celkem
0 h
0 h
 
Požadavky na ukončení:
žádné
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
Celkem0 %
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
VESELOVSKÝ, Z. Člověk a zvíře. 1. vyd. 246 s. ISBN 80-200-0756-3.
Equine behaviour: principles & practice. 1. vyd. Oxford: Blackwell Science, 1999. 232 s. ISBN 0-632-04878-6.
DEBRECÉNI, O. Etológia hospodárskych zvierat. 2. vyd. Nitra: SPU v Nitre, 2001. 230 s. ISBN 80-7137-811-9.
VESELOVSKÝ, Z. Etologie: biologie chování zvířat. 1. vyd. Praha: Academia, 2005. 407 s. ISBN 978-80-200-1621-8.
Social Behaviour in Farm Animals. Wallingford: CABI Publishing, 2001. 406 s. ISBN 0-85199-397-4.
BIRKHEAD, T R. -- DUNBAR, R I M. Soukromí živočichů: Tim Birkhead ...[et al.]. 1. vyd. Praha: Reader's Digest Výběr, 1998. 432 s. ISBN 80-86196-02-X.
The Biology of Animal Stress: basic Principles and Implications for Animal Welfare. Wallingford: CABI Publishing, 2000. 377 s. ISBN 0-85199-359-1.
WEBSTER, J. Welfare: životní pohoda zvířat aneb Střízlivé kázání o ráji. Praha: Nadace na ochranu zvířat, 1999. 264 s. ISBN 80-238-4086-X.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vyučován v předchozích obdobích: 2018/2019 - doktorská studia, 2017/2018 - doktorská studia, 2016/2017 - doktorská studia, 2015/2016 - doktorská studia, 2014/2015 - doktorská studia, 2013/2014 - doktorská studia (a starší)
Místo výuky: Brno


Poslední změnu provedl Ing. Michal Karhánek dne 9. 9. 2019.

Typ výstupu: