Sylabus předmětu DMVT-D - Diagnostika motorových vozidel a traktorů (AF - 2019/2020 - doktorská studia)


     ECTS sylabus          Sylabus          Rozvrh          


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: DMVT-D
Název v jazyce výuky: Diagnostika motorových vozidel a traktorů
Název česky: Diagnostika motorových vozidel a traktorů
Název anglicky: Diagnostics of Motor Vehicles and Tractors
Způsob ukončení a počet kreditů: doktorská komisionální zkouška (0 kreditů)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka: prezenční, 0/0 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 0/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Jazyk výuky: čeština, angličtina
Typ studia: doktorský
Semestr: 2019/2020
Vyučující: doc. Ing. Jiří Čupera, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Výchozí předměty: žádné
 
Zaměření předmětu:
Předmět je zaměřen na prohloubení znalostí z oblasti teorie a metod technické diagnostiky jednotlivých konstrukčních skupin motorových vozidel a traktorů. Student získá schopnost stanovit základní ukazatele spolehlivosti a aplikovat základní metody detekce a lokalizace poruch mechanických, elektrických a elektronických objektů na vozidle. Uvedené dovednosti jsou nutné pro optimální rozhodování o potřebě a rozsahu oprav, pro zjištění ekologičnosti a hospodárnosti provozu vozidel, a pro řízení servisních provozů.
 
Obsah předmětu:
1.Systémy diagnostiky motorových vozidel (dotace 0/0)
2.Diagnostika zážehových motorů. Diagnostika technického stavu elektrické, palivové soustavy a ostatních částí motoru. (dotace 0/0)
3.Diagnostika vznětových motorů. (dotace 0/0)
4.Měření emisí spalovacích motorů. (dotace 0/0)
5.Diagnostika hydraulických a pneumatických soustav automobilů a traktorů. (dotace 0/0)
6.Diagnostika podvozků a brzd motorových vozidel. (dotace 0/0)
7.Palubní diagnostika automobilů a traktorů. (dotace 0/0)
8.Ekologické a ekonomické aspekty, a směry vývoje diagnostiky motorových vozidel. (dotace 0/0)
 
Výstupy předmětu:
-- obsah této položky nebyl definován --
Typ předmětu: volitelný
Ročník: Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže: Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia: -
 
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studiumKombinované studium
Přímá výuka
     konzultace20 h0 h
     projektová práce60 h0 h
Samostudium
     příprava na zkoušku200 h0 h
Celkem280 h0 h
 
Požadavky na ukončení:
Ústní zkouška s obhájením seminární práce.
 
Literatura:
TypAutorNázevMísto vydáníNakladatelRokISBN
ZVLK, F.Zkoušení a diagnostika motorových vozidel: Výkon vozidla, brzdové soustavy, motor, převodové ústrojí, odpružení, řízení, ovladatelnost, elektronické systémyBrnoNakladatelství a vydavatelství VLK200180-238-6573-0
ZKol.Understanding automotive electronicsAmsterdamNewnes0-7506-7599-3
ZRIBBENS, W.Understanding Automotive ElectronicsElsevier Science (USA)20030-7506-7599-3
ZČUPERA, J. -- ŠTĚRBA, P.Automobily - Diagnostika motorových vozidel IBrnoAvid, s.r.o., Brno2007978-80-903671-9-7
ZŠTĚRBA, P. -- ČUPERA, J. -- POLCAR, A.Automobily - Diagnostika motorových vozidel II.BrnoAvid, s.r.o.2011978-80-87143-19-3
ZEngine testing theory and practiceOxfordBurlington, MA2007978-0-7680-1850-9
ZPOŠTA, J.Operativní opravy strojů a zařízeníPrahaÚstav zemědělských a potravinářských informací199880-86153-79-7
ZPOŠTA, J. a kol.Opravárenství a diagnostika II: pro 2. ročník UO AutomechanikPrahaInformatorium200280-86073-88-2
ZPOŠTA, J. a kol.Opravárenství a diagnostika III: pro 3. ročník UO AutomechanikPrahaInformatorium200380-7333-017-2
ZPOŠTA, J.Provozuschopnost strojůPrahaČeská zemědělská univerzita200280-213-0966-0

Zzákladní literatura
Ddoporučená literatura


Poslední změnu provedl Ing. Michal Karhánek dne 9. 9. 2019.

Typ výstupu: