Course syllabus CAPZD-D - Computer Algebra, Computer Data Processing (FA - 2019/2020 - post-graduate studies)


     ECTS syllabus          Syllabus          Timetable          


     Czech          


Kód předmětu: CAPZD-D
Název v jazyce výuky: Computerová algebra, počítačové zpracování dat
Název česky: Computerová algebra, počítačové zpracování dat
Název anglicky: Computer Algebra, Computer Data Processing
Způsob ukončení a počet kreditů: doktorská komisionální zkouška (0 kreditů)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka: prezenční, 0/0 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 0/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Jazyk výuky: čeština, angličtina
Typ studia: doktorský
Semestr: 2019/2020
Vyučující: doc. Ing. Vojtěch Kumbár, Ph.D. (garant)
Výchozí předměty: žádné
 
Zaměření předmětu:
Prokázání znalostí použití výpočetní techniky pro vědecké práci.
 
Obsah předmětu:
1.Závisí na tématu disertační práce a dohodnutém tématu seminární práce (dotace 0/0)
 
Výstupy předmětu:
-- obsah této položky nebyl definován --
Typ předmětu: volitelný
Ročník: Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže: Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia: -
 
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studiumKombinované studium
Přímá výuka
     konzultace6 h6 h
     veřejná prezentace (ústní)2 h2 h
Samostudium
     příprava na zkoušku60 h60 h
     příprava prezentace20 h20 h
     zpracování seminární práce80 h80 h
Celkem168 h168 h
 
Požadavky na ukončení:
Zkouška, která probíhá formou diskuse o využití výpočetní techniky v oboru disertační práce a obhajoby seminární práce.
 
Literatura:
TypAutorNázevMísto vydáníNakladatelRokISBN
DDle tématu disertační práce a tématu dohodnuté seminární práce

Zzákladní literatura
Ddoporučená literatura


Poslední změnu provedl David Dozbaba dne 8. 10. 2019.

Type of output: