Sylabus předmětu BTRZ-D - Biotechnologie reprodukce zvířat (AF - 2019/2020 - doktorská studia)Help


     Čeština          


Kód předmětu:
BTRZ-D
Název předmětu česky:
Biotechnologie reprodukce zvířat
Název předmětu anglicky: Biotechnology of Reproduction in Animals
Semestr:
2019/2020
Způsob ukončení a počet kreditů:
doktorská komisionální zkouška (0 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 0/0 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 0/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Stupeň studia:
-- obsah této položky nebyl definován --
Typ předmětu:
volitelný
Typ výuky předmětu: normální, konzultační
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky: čeština, angličtina
Garant předmětu:
Garantující ústav: Ústav chovu a šlechtění zvířat (AF)
Fakulta:
Agronomická fakulta
Vyučující:
prof. Ing. Gustav Chládek, CSc. (zkoušející)
prof. Ing. Ladislav Máchal, DrSc. (garant)
Prerekvizity: žádné
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Prohloubit znalosti studentů o využívaných metodách a postupech v oblasti biotechologií reprodukce zvířat.
 
Obsah předmětu:
V této jazykové variantě není obsah předmětu vložen.
Studijní aktivity a metody výuky:
DruhPrezenční studiumKombinované studium
Celkem
0 h
0 h
 
Požadavky na ukončení:
Ústní zkouška
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
Celkem
0 %
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
Biology and biotechnology: science, applications, and issues. Washington: ASM Press, 669 s. ISBN 1-55581-304-6.
REPRODUCTION IN DOMESTIC ANIMALS . WILEY-BLACKWELL PUBLISHING, INC, COMMERCE PLACE, 350 MAIN ST, MALDEN 02148, MA USA, 2009. ISSN 0936-6768.
Reproduction in poultry. Wallingford, Oxon: CAB International, 318 s. ISBN 0851987389.
VĚŽNÍK, Z. Repetitorium spermatologie a andrologie a metodiky spermatoanalýzy. VÚVeL Brno, 2004. 197 s. ISBN 80-86895-01-7.
Reproductive physiology of mammals: from farm to field and beyond. Clifton Park: Delmar/Cengage Learning, 462 s. ISBN 978-1-4180-3013-1.
PYCOCK, J F. Self-assessment colour review of equine reproduction and stud medicine. London: Manson Pub./The Veterinary Press, 208 s. ISBN 1-874545-44-8.
PYCOCK, J F. Veterinární problematika reprodukce a chovu koní. Plzeň: Medicus veterinarius, 208 s. ISBN 80-902224-5-5.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vyučován v předchozích obdobích: 2018/2019 - doktorská studia, 2017/2018 - doktorská studia, 2016/2017 - doktorská studia, 2015/2016 - doktorská studia, 2014/2015 - doktorská studia, 2013/2014 - doktorská studia (a starší)
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedl Ing. Michal Karhánek dne 9. 9. 2019.

Typ výstupu: