Sylabus předmětu BIOKO-D - Biologie koní (AF - 2019/2020 - doktorská studia)Help


     Čeština          


Kód předmětu: BIOKO-D
Název předmětu česky:
Biologie koní
Název předmětu anglicky:
Horse Biology
Semestr:
2019/2020
Způsob ukončení a počet kreditů:
doktorská komisionální zkouška (0 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 0/0 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 0/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Stupeň studia:
doktorský
Typ předmětu:
volitelný
Typ výuky předmětu:
normální, konzultační
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky: čeština, angličtina
Garant předmětu:
doc. Ing. Iva Jiskrová, Ph.D.
Garantující ústav: Ústav chovu a šlechtění zvířat (AF)
Fakulta:
Vyučující:
Prerekvizity: žádné
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
-
 
Obsah předmětu:
1.
Fylogenetický vývoj koní a geografické rozšíření jejich druhů (species) (dotace 0/0)
2.
Postup domestikace koní a charakteristika původních druhů koní, které byly domestikovány (dotace 0/0)
3.
Vývoj používání koní a jeho vliv na tvorbu užitkových typů a plemen (dotace 0/0)
4.
Způsoby a kriteria třídění plemen a užitkových typů koní (dotace 0/0)
5.
Současný ekonomicko společenský význam chovu koní (dotace 0/0)
6.
Vývoj početních stavů koní v ČR a světová tendence vývoje stavů koní (dotace 0/0)
7.
Anatomická a fyziologická podstata užitkových vlastností koní (dotace 0/0)
8.Identifikace koní podle základního zbarvení, vrozených a získaných odznaků (dotace 0/0)
9.
Určování stáří koní (dotace 0/0)
10.
Etologie (smyslové orgány, instinkty, orientace a paměť ) a psychika koně (dotace 0/0)
11.
Způsoby posuzování tělesné stavby koní (dotace 0/0)
12.Plemena koní (dotace 0/0)
13.
Zvláštnosti reprodukčního procesu u koní (dotace 0/0)
14.
Ontogeneze koně (dotace 0/0)
15.
Mechanika pohybu koně (dotace 0/0)
16.
Výkonnost koní a faktory, které ji podmiňují (dotace 0/0)
Studijní aktivity a metody výuky:
DruhPrezenční studiumKombinované studium
Celkem0 h0 h
 
Požadavky na ukončení:
Ústní zkouška
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
Celkem
0 %
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
MISAŘ, D. -- JISKROVÁ, I. Chov koní: Cvičení. 1. vyd. Brno: MZLU, 1997. 63 s. ISBN 80-7157-246-2.
MISAŘ, D. Plemena koní, Osli a muly. In: SAMBRAUS, H H. Atlas plemen hospodářských zvířat: skot, ovce, kozy, koně, osli, prasata : 250 plemen. 1. vyd. Praha: Brázda, 2006. s. 182--266. ISBN 80-209-0344-5.
Encyklopedie koní. 1. vyd. Praha: Rebo Productions, 1998. 312 s. ISBN 80-85815-86-9.
Encyklopedie koní. 1. vyd. Praha: Vašut, 1999. 192 s. ISBN 80-7236-068-X.
Encyklopedie koní. 3. vyd. Dobřejovice: Rebo Productions, 2002. 312 s. ISBN 80-7234-184-7.
MISAŘ, D. -- JISKROVÁ, I. Chov a šlechtění koní. 1. vyd. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2001. 170 s. ISBN 80-7157-510-0.
DUŠEK, J. a kol. Chov koní. 1. vyd. Praha: Brázda, 1999. 350 s. ISBN 80-209-0282-1.
ŠTRUPL, J. -- LERCHE, F. Chov koní. 1. vyd. Praha: SZN, 1983. 411 s.
DUŠEK, J. a kol. Chov koní. 3. vyd. Praha: Brázda, 2011. 398 s. ISBN 978-80-209-0388-4.
DUŠEK, J. Chov koní v Československu. 1. vyd. Praha: Brázda, 1992. 173 s. ISBN 80-209-0168-X.
HARTLEY EDWARDS, E. Obrazová encyklopedie koní. 1. vyd. Praha: Cesty, 1995. 400 s. ISBN 80-7181-060-6.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vyučován v předchozích obdobích: 2018/2019 - doktorská studia, 2017/2018 - doktorská studia, 2016/2017 - doktorská studia, 2015/2016 - doktorská studia, 2014/2015 - doktorská studia, 2013/2014 - doktorská studia (a starší)
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedl Ing. Michal Karhánek dne 9. 9. 2019.

Typ výstupu: