Sylabus předmětu BIODR-D - Biologie drůbeže (AF - 2019/2020 - doktorská studia)Help


     Čeština          


Kód předmětu:
BIODR-D
Název předmětu česky:
Biologie drůbeže
Název předmětu anglicky:
Poultry Biology
Semestr:
2019/2020
Způsob ukončení a počet kreditů: doktorská komisionální zkouška (0 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin: prezenční, 0/0 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 0/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Stupeň studia:
doktorský
Typ předmětu:
volitelný
Typ výuky předmětu:
normální, konzultační
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility: -- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština, angličtina
Garant předmětu:
doc. Ing. Martina Lichovníková, Ph.D.
Garantující ústav:
Ústav chovu a šlechtění zvířat (AF)
Fakulta: Agronomická fakulta
Vyučující:
prof. Ing. Gustav Chládek, CSc. (zkoušející)
doc. Ing. Martina Lichovníková, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
prof. Ing. Ladislav Máchal, DrSc. (cvičící, přednášející, zkoušející)
Prerekvizity:
žádné
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Cílem předmětu je získání hlubokých znalostí o biologii drůbeže.
 
Obsah předmětu:
V této jazykové variantě není obsah předmětu vložen.
Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
Celkem
0 h
0 h
 
Požadavky na ukončení:
Ukonční studia je ústní zkouškou po předložení literární rešerše k danému tématu.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studiumKombinované studium
Celkem
0 %
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
Reproduction in poultry. Wallingford, Oxon: CAB International, 318 s. ISBN 0851987389.
British poultry abstracts. Abingdon: ISSN 1746-6202.
World's poultry science journal. ISSN 0043-9339.
Poultry science. ISSN 0032-5791.
Poultry meat processing and quality. 1. vyd. Cambridge, Eng.: Woodhead Pub., 2004. 388 s. Woodhead Publishing in food science and technology. ISBN 1-85573-727-2.
Kol. Bioactive egg compounds. Berlin: Springer, 2007. 298 s. ISBN 978-3-540-37883-9.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vyučován v předchozích obdobích:
Místo výuky: Brno


Poslední změnu provedl Ing. Michal Karhánek dne 9. 9. 2019.

Typ výstupu: