Course syllabus D-UZEPL - Územní plánování (FH - 2019/2020 - post-graduate studies)


     Czech          


Kód předmětu:
D-UZEPL
Název předmětu česky:
Územní plánování
Název předmětu anglicky: -- obsah této položky nebyl definován --
Semestr: 2019/2020
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (0 kreditů), doktorská komisionální zkouška (0 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 0/0 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 0/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Stupeň studia: -- obsah této položky nebyl definován --
Typ předmětu:
volitelný
Typ výuky předmětu:
normální, konzultační
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky: čeština
Garant předmětu: doc. Dr. Ing. Alena Salašová
Garantující ústav: Ústav plánování krajiny (ZF)
Fakulta:
Zahradnická fakulta
Vyučující:
doc. Ing. Petr Kučera, Ph.D. (zkoušející)
doc. Dr. Ing. Alena Salašová (garant)
Prerekvizity:
žádné
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Obsah předmětu:
V této jazykové variantě není obsah předmětu vložen.
Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
Celkem
0 h
0 h
 
Požadavky na ukončení:
žádné
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
Celkem0 %
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vyučován v předchozích obdobích: 2020/2021 - doktorská studia (a starší)
Místo výuky: Lednice


Poslední změnu provedl Josef Knézlík dne 19. 8. 2019.

Type of output: