Sylabus predmetu D-BKL - Bioklimatologie (ZF - 2019/2020 - doktorské štúdiá)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
D-BKL
Název předmětu česky:
Bioklimatologie
Název předmětu anglicky:
Bioclimatology
Semestr: 2019/2020
Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (0 kreditů), doktorská komisionální zkouška (0 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 0/0 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 0/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Stupeň studia:
doktorský
Typ předmětu: volitelný
Typ výuky předmětu: normální, konzultační
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility: -- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu:
prof. Ing. Zdeněk Žalud, Ph.D.
Garantující ústav: Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
Fakulta:
Vyučující:
prof. Ing. Zdeněk Žalud, Ph.D. (garant)
Prerekvizity:
žádné
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Cílem přemětu je naučit studenty pokročilých metod v oblasti agrometeorologie abioklimatologie se zaměřením na mikroklima porostů, agrometeorologických prognóz, výskyt chorob a škůdců. Nezbytnou součástí je znalost meteorologické techniky se zaměřením na automatické měřící systémy.
 
Obsah předmětu:
1.
Mikroklima (dotace 0/0)
2.Agrometeorologické prognózy (dotace 0/0)
3.
Měřící technika (dotace 0/0)
Studijní aktivity a metody výuky:
DruhPrezenční studium
Kombinované studium
Celkem
0 h
0 h
 
Požadavky na ukončení:
Předmět bude ukončen hodinovou zkouškou jejíž součástí je prezentace doktorské práce (resp. její metodiky).
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
Celkem
0 %
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
GRIFFITHS, J F. Handbook of Agricultural Meteorology. Nex York: Oxford University Press, 1994. 320 s. ISBN 0-19-506240-X.
TOLASZ, R. a kol. Atlas podnebí Česka = Climate atlas of Czechia. 1. vyd. Praha: Český hydrometeorologický ústav ;, 2007. 255 s. ISBN 978-80-86690-26-1.

Doporučená:
MAVI, H. Agrometeorology principles and applications of climate studies in agriculture. Food Product Press, 2004. 364 s. ISBN 1-56022-972-1.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vyučován v předchozích obdobích:
2020/2021 - doktorská studia, 2018/2019 - doktorská studia, 2017/2018 - doktorská studia, 2016/2017 - doktorská studia, 2015/2016 - doktorská studia, 2014/2015 - doktorská studia (a starší)
Místo výuky:
Brno, Lednice


Poslední změnu provedl Josef Knézlík dne 14. 8. 2019.

Typ výstupu: