Course syllabus D-KP - Landscape Planning (FH - 2019/2020 - post-graduate studies)


     Czech          English          


Course code:
D-KP
Course title in Czech:
Landscape Planning
Course title in English: Landscape Planning
Semester:
2019/2020
Mode of completion and number of credits:
Exam (0 credits), Ph.D. commissional exam (0 credits)
Mode of delivery and timetabled classes: full-time, 0/0 (hours of lectures per week / hours of seminars per week)
part-time, 0/0 (lectures per period / seminars per period)
Level of course:
doctor
Course type:
optional
Type of delivery:
usual, consulting
Mode of delivery for our mobility students abroad:
-- item not defined --
Language of instruction:
Czech
Course supervisor:
Course supervising department:
Faculty: Faculty of Horticulture
Teachers:
Prerequisites:
none
 
Timetable in this semester:
-- item not defined --
 
Aim of the course and learning outcomes:
Teaching objective is to provide doctoral students with actual scientific information in special areas of landscape planning and management. Attention is focused on the study of current trends in landscape planning and development issues of the landscape planning techniques and methods.
 
Course content:
1.
Landscape planning history and development of planning processes and methods (allowance 0/0)
2.
Current approach to the landscape quality assessment (allowance 0/0)
 
a.
Methods of landscape structure assessment. Landscape interpretations.
b.
Landscape ecological distinction
c.
Current problems of the landscape character assessment
d.
Landscape sensitivity and capacity
e.
Landscape perception by inhabitants - methods of assessment
f.Landscape monitoring methods

3.
Landscape indicators processing (allowance 0/0)
4.
Landscape politics, strategies, and plans (allowance 0/0)
5.
Participative and collaborative planning methods (allowance 0/0)
6.
GIS as a landscape planning support (allowance 0/0)
7.
Landscape changes modeling (allowance 0/0)
 
a.
Landscape scenaria
b.
Modeling of selected landscape parameters

8.Actual questions of local and regional development (allowance 0/0)
Learning activities and teaching methods:
Type of teaching method
Daily attendance
Combined form
Total
0 h
0 h
 
Assessment methods:
The course is completed by the oral exam. The overall evaluation of the student includes mark of review.
 
Assessment criteria ratio:
Requirement type
Daily attendance
Combined form
Total
0 %
0 %
 
Recomended reading and other learning resources:
Basic:
BUČEK, A. -- LACINA, J. Biogeografická diferenciace krajiny v geobiocenologickém pojetí a její využití v krajinném plánování. In Sborník ekologie krajiny 2. 1st ed. Kostelec nad Černými lesy: Česká společnost pro krajinnou ekologii CZ-IALE, 2006, p. 18--29. ISBN 80-86386-82-1.
DRESLEROVÁ, J. -- PACKOVÁ, P. Ekologie krajiny a krajinné plánování. Kostelec nad Černými lesy: Lesnická práce, s.r.o., 2006. 203 p. ISBN 80-86386-82-1.
SÁDLO, J. et al. Krajina a revoluce: významné přelomy ve vývoji kulturní krajiny českých zemí. 3rd ed. Praha: Malá Skála, 2008. 255 p. ISBN 978-80-86776-06-4.
SALAŠOVÁ, A. Krajinný ráz : teoretické východiská a metodické princípy preventívneho posudzovania. Habilitation thesis. MZLU v Brně, 2006. 191.
ŠTĚRBA, O. et al. Říční krajina a její ekosystémy. 1st ed. V Olomouci: Univerzita Palackého, 2008. 391 p. ISBN 978-80-244-2203-9.
The dynamic landscape: design, ecology, and management of naturalistic urban planning. London: Spon Press, 2004. 332 p. ISBN 978-0-415-25620-9.
KOZOVÁ, M. -- PAUDITŠOVÁ, E. -- FINKA, M. et al. Krajinné plánovanie. 1st ed. Bratislava: Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2010. 326 p. ISBN 978-80-227-3354-0.
NDUBISI, F. Ecological Planning. A historical and comparative synthesis. Baltimore: The John Hopkins University Press, 2002. 287 p. ISBN 0-8018-6801-7.
SWANWICK, C. Landscape Character Assessment. The Countryside Agency and Scottish Natural Heritage, 2002. 84 p.
KUČERA, P. -- KULIŠŤÁKOVÁ, L. -- SALAŠOVÁ, A. Indikátory kvality krajinného prostředí. Acta horticulturae et regiotecturae: vedecký časopis pre záhradnictvo, krajinné inženierstvo, architektúru a ekológiu = the scientific journal for horticulture, landscape and ecology. 2010. v. 13, no. mimořádné, p. 8--14. ISSN 1335-2563.
MRÁZKOVÁ, H. Sustainable landscape usage: the indicators of sustainable development as a support for regional development policy. In Multifunctionality of Landscapes- Anylysis, Evaluatio, and Decision Support. 2005, p. 219.
SALAŠOVÁ, A. -- KULIŠŤÁKOVÁ, L. -- KUČERA, P. The indicators of designed landscapes quality and its changes. In Landscape structures, functions and management: response to global ecological change. 1st ed. Brno: International Conference in Landscape Ecology, 2010, p. 42. ISBN 978-80-254-8064-9.
KUCHYŇKOVÁ, H. Vyhodnocení prostorových vztahů a vizuálních charakteristik krajiny pomocí vybraných indikátorů životního prostředí v GIS. Dissertation thesis. Lednice: MZLU v Brně, 2008. 105.

Course listed in study plans for this semester:
-- item not defined --
 
Course listed in previous semesters:
2020/2021 - post-graduate studies, 2018/2019 - post-graduate studies, 2017/2018 - post-graduate studies, 2016/2017 - post-graduate studies, 2015/2016 - post-graduate studies, 2014/2015 - post-graduate studies (and older)
Teaching place: Brno, Lednice


Last modification made by Josef Knézlík on 08/14/2019.

Type of output: