Sylabus predmetu GEODE - Geodézie (ZF - ZS 2019/2020)


     ECTS sylabus          Sylabus          Rozvrh          


     Čeština          


Kód předmětu: GEODE
Název v jazyce výuky: -- obsah této položky nebyl definován --
Název česky: Geodézie
Název anglicky: -- obsah této položky nebyl definován --
Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (4 kredity)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka: prezenční, 1/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Jazyk výuky: čeština
Typ studia: -- obsah této položky nebyl definován --
Semestr: ZS 2019/2020
Vyučující: Ing. Tomáš Mikita, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Ing. Zdeněk Patočka, Ph.D. (cvičící, přednášející, zkoušející)
Výchozí předměty: žádné
 
Zaměření předmětu:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Obsah předmětu:
V této jazykové variantě není obsah předmětu vložen.
 
Výstupy předmětu:
-- obsah této položky nebyl definován --
Typ předmětu: volitelný
Ročník: Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže: Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia: -
 
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studium
Celkem0 h
 
Požadavky na ukončení:
žádné
 
Literatura:
-- obsah této položky nebyl definován --


Poslední změnu provedl Josef Knézlík dne 19. 7. 2019.

Typ výstupu: