Course syllabus VYTV1 - Výtvarná tvorba I (FH - WS 2019/2020)


     Czech          


Kód předmětu:
VYTV1
Název předmětu česky:
Výtvarná tvorba I
Název předmětu anglicky: -- obsah této položky nebyl definován --
Semestr: ZS 2019/2020
Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (4 kredity)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 0/3 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia:
-- obsah této položky nebyl definován --
Typ předmětu: povinný
Typ výuky předmětu:
normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu: MgA. Tereza Damcová
Garantující ústav:
Ústav zahradní a krajinářské architektury (ZF)
Fakulta: Zahradnická fakulta
Vyučující: MgA. Tereza Damcová (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Prerekvizity: žádné
 
Rozvrh v aktuálním období:
Den
Od-do
Místnost
OborRočníkSkupina
Vyučující
AkceČetnostKapacita
Čtvrtek9.00-11.50A410B-KA
1
2
Cvičení
Každý týden
22
Čtvrtek
12.00-14.50
A410
B-KA
1
1
T. DamcováCvičení
Každý týden
22
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Obsah předmětu:
V této jazykové variantě není obsah předmětu vložen.
Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
Celkem
0 h
 
Požadavky na ukončení:
žádné
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Celkem
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Program B-KA Krajinářská architektura, prezenční forma, počáteční období ZS 2019/2020
 
Vyučován v předchozích obdobích:
ZS 2020/2021 (a starší)
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedl Josef Knézlík dne 19. 7. 2019.

Type of output: