Sylabus predmetu DEND1 - Dendrologie I (ZF - ZS 2019/2020)


     ECTS sylabus          Sylabus          Rozvrh          


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: DEND1
Název v jazyce výuky: Dendrologie I
Název česky: Dendrologie I
Název anglicky: -- obsah této položky nebyl definován --
Způsob ukončení a počet kreditů: zápočet (5 kreditů)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka: prezenční, 2/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 20/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Jazyk výuky: čeština
Typ studia: bakalářský
Semestr: ZS 2019/2020
Vyučující: Ing. Pavel Bulíř, Ph.D. (cvičící, přednášející, zkoušející)
Ing. et Ing. Lenka Miksová (cvičící, přednášející, zkoušející)
prof. Ing. Miloš Pejchal, CSc. (garant, přednášející, zkoušející)
Výchozí předměty: žádné
 
Zaměření předmětu:
Znalost dřevin a jejich vlastností významných pro zahradní a krajinářskou tvorbu; důraz je kladen především na růstovou, vzhledovou, ekologickou a pěstitelskou charakteristiku a z ní vyplývající možnosti použití. Schopnost hodnotit současný stav a vývojové tendence jednotlivých exemplářů, skupin a porostů dřevin pro potřeby zahradní a krajinářské tvorby.
 
Obsah předmětu:
1.Úvod (dotace 1/0)
 
a.definice předmětu
b.historie předmětu
c.význam předmětu pro zahradní a krajinářskou tvorbu (ZKT)
d.literatura a další informační zdroje

2.Dějiny dřevin na Zemi (nepovinné pro kombinované studium) (dotace 1/0)
3.Dřeviny významné pro ZKT (dotace 2/28)
 
a.systematika a jmenosloví
b.přehled dřevin (1. část)

4.Vybrané vlastnosti morfologické a anatomické - jejich praktický význam (dotace 14/0)
 
a.členění dřevin dle charakteru nadzemní části
b.stonek (primární a sekundární stavba, diferenciace a větvení, metamorfózy)
c.architektura nadzemní části dřevin
d.pupen
e.list
f.květ a plod
g.kořen (primární a sekundární stavba, diferenciace a větvení, metamorfózy, architektura kořenových systémů, symbiosa s mikroorganismy)

5.Vybrané aspekty z fyziologie dřevin - jejich praktický význam (dotace 5/0)
 
a.vybrané otázky strategie růstu a vývoje dřevin
b.obranné a ochranné mechanismy ve stonku a kořenu druhotné stavby

6.Vitalita dřevin (nepovinné pro kombinované studium) (dotace 5/0)
 
a.fyziologický aspekt vitality
b.biomechanický aspekt vitality

7.Specifická témata pro kombinované studium (vlastnosti kompoziční, ekologické, pěstitelské, ostatní) a jejich význam pro praktické použití a pěstování dřevin v ZKT (elektronické studijní opory viz dokumentový server předmětu) (dotace 0/0)
 
Výstupy předmětu:
-- obsah této položky nebyl definován --
Typ předmětu: povinný
Ročník: Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže: Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia: -
 
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studiumKombinované studium
Přímá výuka
     přednáška28 h0 h
     cvičení28 h0 h
Samostudium
     příprava na zkoušku60 h0 h
     příprava na průběžný test24 h0 h
Celkem140 h0 h
 
Požadavky na ukončení:
Podmínkou udělení zápočtu je: (1) schopnost determinace konkrétních dřevin dle živých větviček: písemný test v polovině a na konci semestru; (2) schopnost determinace konkrétních dřevin dle celých živých rostlin: ústní přezkoušení; (3) znalost významných vlastností konkrétních dřevin: písemný test na konci semestru; (4) znalost témat probíraných na přednáškách: písemný test v polovině a na konci semestru; (5) povinná účast na cvičeních.
 
Literatura:
TypAutorNázevMísto vydáníNakladatelRokISBN
ZPEJCHAL, M.Sadovnická dendrologie: návody do cvičení - jehličnanyBrnoStátní pedagogické nakladatelství1983
ZPEJCHAL, M.Arboristika I : obecná dendrologieMělníkVyšší odborná škola zahradnická a střední zahradnická škola Mělník2008
ZPEJCHAL, M.Dendrologie – teze přednášekLedniceMendelova univerzita v Brně, Ústav biotechniky zeleně v Lednici2018
DHIEKE, K.Praktická dendrologie. (1)PrahaStátní zemědělské nakladatelství1978
DHIEKE, K.Encyklopedie jehličnatých stromů a keřůBrnoComputer Press2019978-80-264-2461-1
DKOBLÍŽEK, J.Jehličnaté a listnaté dřeviny našich zahrad a parkůTišnovSursum200680-7323-117-4
DMUSIL, I. -- HAMERNÍK, J.Jehličnaté dřeviny: přehled nahosemenných i výtrusných dřevin : Lesnická dendrologie 1PrahaAcademia2007978-80-200-1567-9
DÚRADNÍČEK, L. -- MADĚRA, P. -- TICHÁ, S. -- KOBLÍŽEK, J.Dřeviny České republikyKostelec nad Černými LesyLesnická práce, s.r.o.2009978-80-87154-62-5

Zzákladní literatura
Ddoporučená literatura


Poslední změnu provedl Josef Knézlík dne 6. 9. 2019.

Typ výstupu: