Course syllabus EKOL1 - Ekologie I (KA) (FH - WS 2019/2020)


     Czech          English          


Course code: EKOL1
Course title in Czech:
Ekologie I (KA)
Course title in English:
-- item not defined --
Semester:
WS 2019/2020
Mode of completion and number of credits:
Fulfillment of requirements (3 credits)
Mode of delivery and timetabled classes:
full-time, 1/1 (hours of lectures per week / hours of seminars per week)
Level of course:
bachelor
Course type:
required
Type of delivery:
usual
Mode of delivery for our mobility students abroad: -- item not defined --
Language of instruction:
Czech
Course supervisor:
Course supervising department:
Faculty:
Teachers:
doc. Ing. Petr Kučera, Ph.D. (examiner, instructor, lecturer, supervisor)
Ing. Darek Lacina (examiner, instructor)
Prerequisites:
none
 
Timetable in this semester:
DayFrom-tillRoom
Field of study
Year of studyGroup
Teacher
Entry
FrequencyCapacity
Wednesday
8.00-8.50
A31
B-KA
1
 
LectureEvery week
60
Wednesday
11.00-11.50A412B-KA
1
2
D. LacinaSeminar
Every week
22
Wednesday
12.00-12.50
A412
B-KA
1
1
D. LacinaSeminar
Every week
22
 
Aim of the course and learning outcomes:
The course acquaints students with the basic of general ecology and ecological approach to the philosophical aspects of living matter, biological, and metodology. Basic concepts of terminological framework are explained, including their differences in a diferent variety of environmental education. From the perspective of general theory of systems ecosystem is defined on the basis of energy flow - a strong emphasis is on the variability of production and decomposition processes in space, basic typology of ecosystems and the study of factors limit - the regulation of their development.
 
Course content:
The content of the course has not been saved in this language version.
Learning activities and teaching methods:
Type of teaching method
Daily attendance
lecture14 h
practice
14 h
field work
22 h
consultation2 h
project work
6 h
preparation for regular assessment6 h
writing of seminar paper
20 h
Total
84 h
 
Assessment methods:
Conditions for granting the credit: a)80% attendance at seminars; b) 100% participation in field work. Submitted seminar work (LAND USE) - map of the current use of the area of 500 ha in scale 1: 10000 with a selection of 10 more detailed sites.
 
Assessment criteria ratio:
Requirement type
Daily attendance
Total
0 %
 
Recomended reading and other learning resources:
Basic:
BEGON, M. -- HARPER, J L. -- TOWNSEND, C R. Ecology : Individuals, populations and communities. 3rd ed. Oxford: Blackwell Science, 1996. 12 p. ISBN 0-632-03801-2.
ODUM, E. Základy ekologie. Praha: Academia, 1977. 733 p.
BEGON, M. et al. Ekologie: jedinci, populace a společenstva : [Investice do rozvoje vzdělávání, reg.č.: CZ1.07/2.2.00/15.0084]. 1st ed. Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého, 1997. 949 p. ISBN 80-7067-695-7.
TOWNSEND, C R. -- BEGON, M. -- HARPER, J L. Essentials of ecology. 3rd ed. Malden, MA: Blackwell Pub., 2008. 510 p. ISBN 978-1-4051-5658-5.
TOWNSEND, C R. -- BEGON, M. -- HARPER, J L. Základy ekologie. 1st ed. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2010. 505 p. ISBN 978-80-244-2478-1.
VONDRUŠKOVÁ, H. Metodika mapování krajiny. Praha: Český ústav ochrany přírody, 1994. 55 p.
BUČEK, A. -- ČERNUŠÁKOVÁ, L. Mapování biotopů jako součást biogeografické diferenciace krajiny v geobiocenologickém pojetí. In DROBILOVÁ, L. Venkovská krajina 2013. 1st ed. Brno: Lesnická práce, s.r.o., 2013, p. 18--24. ISBN 978-80-7458-040-6.
MADĚRA, P. -- BUČEK, A. -- MACHAR, I. Methods of creation of ecological network in the Czech Republic. In 2nd European Congress of Conservation Biology: Book of Abstracts. 1st ed. Praha: Czech University of Life Sciences, 2009, p. 89. ISBN 978-80-213-1961-5.
MENDELOVA ZEMĚDĚLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRNĚ. Methodology of evaluation of state and management of small-scale protected areas. SVÁTEK, M. -- BUČEK, A. 2007.
DUVIGNEAUD, P. -- MEZŘICKÝ, V. Ekologická syntéza. 1st ed. Praha: Academia, 1988. 414 p.
LACINA, D. Výsledky mapování biotopů jako jedna z charakteristik krajiny.  [DVD-ROM]. In GEO/BIO DIVERZITA - INTEGRUJÍCÍ PERSPEKTIVY. p. 59--71. ISBN 978-80-86561-53-0.
LAŠTŮVKA, Z. -- ŠŤASTNÁ, P. Ekologie. 1st ed. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2014. 182 p. ISBN 978-80-7509-182-6.
ALLABY, M. A dictionary of ecology. 3rd ed. Oxford: Oxford University Press, 2005. 473 p. ISBN 978-0-19-860905-6.
WOODWARD, G. Advances in ecological research. 1st ed. London: Academic Press, 2010. 436 p. Advances in ecological research ;. ISBN 978-0-12-381363-3.
MORAVEC, J. Fytocenologie. Praha, 1994.

Recommended:
BUČEK, A. -- LACINA, J. Harmonická kulturní krajina venkova: sny a realita. In Tvář naší země - krajina domova. Průhonice: Česká komora architektů, 2001, p. 71--76.
ŘEPKA, R. Metodika mapování fytocenóz významných z hlediska ochrany přírody a krajiny: verze 3.0. Praha: Český ústav ochrany přírody, 1994. 84 p.
KUČERA, P. Typologie nezastavitelných území: v krajinářské architektuře a krajinném plánování. Habilitation thesis. Brno: MZLU v Brně, 2002. 154.
ŘEPKA, R. -- KAILER, P. Metodika mapování fytocenóz významných z hlediska ochrany přírody a krajiny : verze 3.0. Praha: ČÚOP, 1994. 84 p.
KOLEJKA, J. Nauka o krajině: geografický pohled a východiska. 1st ed. Praha: Academia, 2013. 439 p. Živá příroda. ISBN 978-80-200-2201-1.
KUČERA, P. -- FLEKALOVÁ, M. -- SEDLÁČEK, J. Koncepce uspořádání krajiny pro ochranu a obnovu kulturních, historických a přírodních hodnot území: certifikovaná metodika. 1st ed. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2015. 46 p. ISBN 978-80-7509-407-0.
KUČERA, P. -- STRÁNSKÝ, M. -- WEBER, M. -- SALAŠOVÁ, A. -- ŠARAPATKA, B. et al. Úmluva o krajině = Landscape inconvenience : důsledky a rizika nedodržování Evropské úmluvy o krajině. 1st ed. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2014. 183 p. ISBN 978-80-7375-967-4.
KUČERA, P. Zeleň v urbanistické koncepci. In Sídlo-park-krajina III. : krajinno-architektonická tvorba a vegetačné prvky v sídlach a krajine. Nitra: SPU v Nitre, 2004, p. 73--77. ISBN 80-8069-467-6.
PELLANTOVÁ, J. Metodika mapování krajiny VaMP ČÚOP. Praha: ČÚOP , 1994.

Course listed in study plans for this semester:
Programme B-LAA Landscape architecture, full-time form, initial period WS 2019/2020
 
Course listed in previous semesters:
WS 2020/2021 (and older)
Teaching place:
Brno


Last modification made by Josef Knézlík on 09/04/2019.

Type of output: