Sylabus předmětu SDV - Speciální dřevařská výroba (LDF - ZS 2019/2020)Help


     ECTS sylabus          Sylabus          Rozvrh          


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: SDV
Název v jazyce výuky: Speciální dřevařská výroba
Název česky: Speciální dřevařská výroba
Název anglicky: Special Woodworking Production
Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (4 kredity)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka: prezenční, 2/2/2 (h týdně/h týdně/dny v semestru) (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 14/0/0 (h/h/dny v semestru) (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Jazyk výuky: čeština
Typ studia: bakalářský
Semestr: ZS 2019/2020
Vyučující: Ing. Veronika Hunková, Ph.D. (cvičící, přednášející, zkoušející)
doc. Ing. Karel Janák, CSc. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Výchozí předměty: Projektování dřevařských technologií I nebo Pilařská výroba nebo Technologie pilařské výroby
 
Zaměření předmětu:
Studenti budou v průběhu výuky postupně seznámeni s výrobky, které se vyrábí z jiné suroviny, než je běžná pilařská kulatina (bedny, palety, sloupy, okružované sortimenty, prvky dřevostaveb, drobné dřevařské výrobky). Důraz bude kladen především na vytvoření základu pro samostatné tvůrčí výrobně-ekonomické myšlení studentů pro specializované provozy s odlišnou technologií výroby.
 
Obsah předmětu:
1.Dřevěné bedny (hrubé, hoblované, z velkoplošných materiálů, s ližinami) (dotace 4/8)
2.Dřevěné palety (dotace 2/2)
3.Dřevěné sudy (dotace 2/2)
4.Dřevěné bubny pro kabely a vodiče (dotace 1/0)
5.Dřevěné latění (dotace 1/0)
6.Dřevěné sloupy a kůly (dotace 2/2)
7.Okružované sortimenty (dotace 2/2)
8.Konstrukční prvky dřevostaveb (dotace 2/2)
9.Dřevěné pražce (dotace 2/2)
10.Dřevěné šindele (dotace 1/1)
11.Dřevěná vlna (dotace 1/0)
12.Jehličnaté a listnaté přířezy (dotace 2/5)
13.Rakve (dotace 2/0)
14.Mobilní pily (dotace 4/2)
 
Výstupy předmětu:
Všeobecné kompetence:
 
-Dovednosti spojené s využíváním a zpracováním informací
-Schopnost aplikace znalosti v praxi
-Schopnost samostatné práce
-Základní profesní znalosti

Oborově specifické kompetence:
 
-Navrhování a řízení provozu výrobně – technologických celků
-Schopnost navrhnout postup výroby speciálních dřevěných výrobků
-Schopnost orientace v normách a předpisech pro speciální dřevařskou výrobu
-Znalost speciálních dřevařských produktů a jejich výroby

Typ předmětu: povinný
Ročník: Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže: Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia: -
 
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studiumKombinované studium
Přímá výuka
     přednáška28 h0 h
     cvičení28 h0 h
     seminář0 h20 h
     odborná exkurze16 h0 h
     konzultace0 h8 h
Samostudium
     příprava na zkoušku20 h36 h
     příprava prezentace10 h12 h
     zpracování protokolů10 h16 h
     zpracování seminární práce0 h20 h
Celkem112 h112 h
 
Požadavky na ukončení:
Zápočet - podmínkou udělení je příprava a prezentace zadaného tématu (výroba, konstrukce daného výrobku) a vypracování návrhu a výrobní dokumentace obalu zadaných parmetrů. Zápočtové práce jsou podmínkou pro připuštění ke zkoušce. Ukončení předmětu písemnou zkouškou (délka cca 1 h, max počet bodů: 29, min 15).
 
Literatura:
TypAutorNázevMísto vydáníNakladatelRokISBN
ZKAFKA, E.Dřevařská příručkaSNTL1989
ZKol.Dřevařská příručka: tabulky, technické údajePrahaSobotáles200280-85920-84-0
ZSpaner, Kreissägen, Bandsägen: Arbeiten und Anlagen im Sägewerk. Band 2StuttgartDRW-Verlag Stuttgart19893-87181-332-X
Z-, -.ČSN EN 13145. Železniční aplikace - Tratě - Dřevěné příčné a výhybkové pražce.PrahaČeský normalizační institut2002
Z-, -.ČSN 49 3306 Dokumentace na dřevěné přepravní obaly. Jednotné zásady.PrahaČeský normalizační institut 1993
Z-, -.ČSN 49 3307 Přepravní obaly. Dřevěné bedny s ližinami. Zásady pro řešení konstrukce.PrahaČeský normalizační institut 1993
Z-, -.ČSN 49 3308 Zásady dimenzování prvků dřevěných beden s ližinami.PrahaČeský normalizační institut1981
Z-, -.ČSN 49 3315 Zásady konstrukce dřevěných latění. PrahaČeský normalizační institut 1984
Z-, -.ČSN 49 3321 Přepravní obaly. Bedny a bednové soubory hrubé a hoblované.PrahaČeský normalizační institut1975
Z-, -.ČSN 49 3322 Bedny celodřevěné a z velkoplošných materiálů. Požadavky na provedení spojů.PrahaČeský ormalizační institut1989
Z-, -.ČSN 49 3323 Přepravní obaly. Tloušťky stěn a průřezy svlaků dřevěných přepravních beden.PrahaČeský normalizační institut1991
DKYSEL, M.TechnológiaBratislavaAlfa1975

Zzákladní literatura
Ddoporučená literatura


Poslední změnu provedla Ing. Alice Malá dne 20. 8. 2019.

Typ výstupu: