Sylabus předmětu SDV - Speciální dřevařská výroba (LDF - ZS 2019/2020)Help


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
SDV
Název předmětu česky:
Speciální dřevařská výroba
Název předmětu anglicky:
Special Woodworking Production
Semestr:
ZS 2019/2020
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (4 kredity)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 2/2/2 (h týdně/h týdně/dny v semestru) (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 14/0/0 (h/h/dny v semestru) (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Stupeň studia:
bakalářský
Typ předmětu:
povinný
Typ výuky předmětu:
normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu: doc. Ing. Karel Janák, CSc.
Garantující ústav:
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
Fakulta:
Vyučující: Ing. Veronika Hunková, Ph.D. (cvičící, přednášející, zkoušející)
doc. Ing. Karel Janák, CSc. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Prerekvizity:
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Studenti budou v průběhu výuky postupně seznámeni s výrobky, které se vyrábí z jiné suroviny, než je běžná pilařská kulatina (bedny, palety, sloupy, okružované sortimenty, prvky dřevostaveb, drobné dřevařské výrobky). Důraz bude kladen především na vytvoření základu pro samostatné tvůrčí výrobně-ekonomické myšlení studentů pro specializované provozy s odlišnou technologií výroby.
 
Obsah předmětu:
1.
Dřevěné bedny (hrubé, hoblované, z velkoplošných materiálů, s ližinami) (dotace 4/8)
2.
Dřevěné palety (dotace 2/2)
3.
Dřevěné sudy (dotace 2/2)
4.
Dřevěné bubny pro kabely a vodiče (dotace 1/0)
5.
Dřevěné latění (dotace 1/0)
6.
Dřevěné sloupy a kůly (dotace 2/2)
7.
Okružované sortimenty (dotace 2/2)
8.
Konstrukční prvky dřevostaveb (dotace 2/2)
9.
Dřevěné pražce (dotace 2/2)
10.Dřevěné šindele (dotace 1/1)
11.
Dřevěná vlna (dotace 1/0)
12.
Jehličnaté a listnaté přířezy (dotace 2/5)
13.
Rakve (dotace 2/0)
14.
Mobilní pily (dotace 4/2)
Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
přednáška
28 h
0 h
cvičení
28 h0 h
seminář
0 h20 h
odborná exkurze
16 h
0 h
konzultace0 h8 h
příprava na zkoušku
20 h
36 h
příprava prezentace
10 h
12 h
zpracování protokolů
10 h16 h
zpracování seminární práce
0 h20 h
Celkem
112 h
112 h
 
Požadavky na ukončení:
Zápočet - podmínkou udělení je příprava a prezentace zadaného tématu (výroba, konstrukce daného výrobku) a vypracování návrhu a výrobní dokumentace obalu zadaných parmetrů. Zápočtové práce jsou podmínkou pro připuštění ke zkoušce. Ukončení předmětu písemnou zkouškou (délka cca 1 h, max počet bodů: 29, min 15).
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
Celkem0 %0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
KAFKA, E. Dřevařská příručka. SNTL, 1989.
Kol. Dřevařská příručka: tabulky, technické údaje. Praha: Sobotáles, 2002. 318 s. ISBN 80-85920-84-0.
Spaner, Kreissägen, Bandsägen: Arbeiten und Anlagen im Sägewerk. Band 2. Stuttgart: DRW-Verlag Stuttgart, 1989. 300 s. ISBN 3-87181-332-X.
-, -. ČSN EN 13145. Železniční aplikace - Tratě - Dřevěné příčné a výhybkové pražce. Praha: Český normalizační institut, 2002.
-, -. ČSN 49 3306 Dokumentace na dřevěné přepravní obaly. Jednotné zásady. Praha: Český normalizační institut , 1993.
-, -. ČSN 49 3307 Přepravní obaly. Dřevěné bedny s ližinami. Zásady pro řešení konstrukce. Praha: Český normalizační institut , 1993.
-, -. ČSN 49 3308 Zásady dimenzování prvků dřevěných beden s ližinami. Praha: Český normalizační institut, 1981.
-, -. ČSN 49 3315 Zásady konstrukce dřevěných latění. Praha: Český normalizační institut , 1984.
-, -. ČSN 49 3321 Přepravní obaly. Bedny a bednové soubory hrubé a hoblované. Praha: Český normalizační institut, 1975.
-, -. ČSN 49 3322 Bedny celodřevěné a z velkoplošných materiálů. Požadavky na provedení spojů. Praha: Český ormalizační institut, 1989.
-, -. ČSN 49 3323 Přepravní obaly. Tloušťky stěn a průřezy svlaků dřevěných přepravních beden. Praha: Český normalizační institut, 1991.

Doporučená:
KYSEL, M. Technológia. Bratislava: Alfa, 1975.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Obor B-DREV-DREV Dřevařství, prezenční forma, počáteční období ZS 2017/2018
Obor B-DREV-DREV Dřevařství, kombinovaná forma, počáteční období ZS 2017/2018
 
Vyučován v předchozích obdobích: ZS 2020/2021, LS 2018/2019, ZS 2018/2019, LS 2017/2018, ZS 2017/2018, LS 2016/2017 (a starší)
Místo výuky: Brno


Poslední změnu provedla Ing. Alice Malá dne 19. 11. 2019.

Typ výstupu: