Sylabus predmetu DMSA - Quantitative Methods (PEF - 2019/2020 - doktorské štúdiá)


     ECTS sylabus          Sylabus          Rozvrh          


     Angličtina          


Kód předmětu: DMSA
Název v jazyce výuky: -- obsah této položky nebyl definován --
Název česky: Quantitative Methods
Název anglicky: Quantitative Methods
Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (0 kreditů), komisionální zkouška (0 kreditů)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka: prezenční, 0/0 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 0/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Jazyk výuky: čeština, angličtina
Typ studia: -- obsah této položky nebyl definován --
Semestr: 2019/2020
Vyučující: doc. Mgr. David Hampel, Ph.D. (zkoušející)
doc. Ing. Mgr. Jitka Janová, Ph.D. (garant)
doc. Ing. Luboš Střelec, Ph.D. (zkoušející)
Výchozí předměty: žádné
 
Zaměření předmětu:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Obsah předmětu:
V této jazykové variantě není obsah předmětu vložen.
 
Výstupy předmětu:
-- obsah této položky nebyl definován --
Typ předmětu: volitelný
Ročník: Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže: Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia: -
 
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studiumKombinované studium
Celkem0 h0 h
 
Požadavky na ukončení:
žádné
 
Literatura:
TypAutorNázevMísto vydáníNakladatelRokISBN
ZACZEL, A D. -- SOUNDERPANDIAN, J.Complete business statisticsBostonMcGraw-Hill2006007-124416-6
ZFREEDMAN, D.StatisticsNew YorkW.W. Norton & Co.978-0-393-92972-0
ZFAHRMEIR, L. -- TUTZ, G.Multivariate statistical modelling based on generalised linear modelsNew YorkSpringer Verlag20010-387-95187-3
ZHINDLS, R. a kol.Statistika pro ekonomyPrahaProfessional Publishing2007978-80-86946-43-6
ZLAY, D C.Linear algebra and its applicationsBostonAddison Wesley20030-201-70970-8

Zzákladní literatura
Ddoporučená literatura


Poslední změnu provedl Ing. Jiří Gruber dne 18. 7. 2019.

Typ výstupu: