Sylabus předmětu DPC1EM - Publikační činnost I pro EM (PEF - 2019/2020 - doktorská studia)Help


     Čeština          


Kód předmětu:
DPC1EM
Název předmětu česky:
Publikační činnost I pro EM
Název předmětu anglicky: -- obsah této položky nebyl definován --
Semestr:
2019/2020
Způsob ukončení a počet kreditů:
zápočet (0 kreditů), komisionální zkouška (0 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 16/0 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 16/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Stupeň studia:
-- obsah této položky nebyl definován --
Typ předmětu:
volitelný
Typ výuky předmětu:
normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu:
prof. Ing. Jana Stávková, CSc.
Garantující ústav: Děkanát PEF (PEF)
Fakulta:
Provozně ekonomická fakulta
Vyučující:
prof. Ing. Jana Stávková, CSc. (garant)
Prerekvizity: žádné
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Obsah předmětu:
V této jazykové variantě není obsah předmětu vložen.
Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
Celkem
0 h
0 h
 
Požadavky na ukončení:
žádné
 
Rozložení požadavků na ukončení:
DruhPrezenční studiumKombinované studium
Celkem
0 %
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vyučován v předchozích obdobích:
Místo výuky: Brno


Poslední změnu provedl Ing. Jiří Gruber dne 18. 7. 2019.

Typ výstupu: