Sylabus predmetu DMZ - Mezinárodní zdanění a daňové systémy EU pro DSP (PEF - 2019/2020 - doktorské štúdiá)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
DMZ
Název předmětu česky:
Mezinárodní zdanění a daňové systémy EU pro DSP
Název předmětu anglicky:
International Taxation and EU Tax systems
Semestr:
2019/2020
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (0 kreditů), komisionální zkouška (0 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin: prezenční, 0/0 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 0/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Stupeň studia: -- obsah této položky nebyl definován --
Typ předmětu:
volitelný
Typ výuky předmětu: normální, konzultační
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility: -- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu:
Garantující ústav:
Fakulta:
Vyučující: prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D. (garant)
Prerekvizity:
žádné
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Cílem předmětu je deskripce a srovnávací analýza daňových systémů zemí EU a dalších vybraných států světa. Kromě struktury daňových výnosů je věnována pozornost technikám výběru daně a mechanismu fungování daní, uplatňování daňových sazeb, analýze stimulačních a destimulačních efektů a adresnosti ukládání daní. V rámci mezinárodního zdanění je zaměřena pozornost na smlouvy a metody zamezení mezinárodního dvojího zdanění, základní pravidla zdaňování příjmů rezidentů a nonrezidentů, zdaňování mezinárodního pronájmu pracovní síly a problematice daňové harmonizace, koordinace a konkurence v kontextu jednotného vnitřního trhu EU.
 
Obsah předmětu:
1.Studium daňových systémů zemí EU, dalších evropských zemí, USA, Kanady a Austrálie. Mechanismy fungování daní, analýza daňových instrumentů, spravedlnost a efektivnost daňových systémů, adresnost ukládání daní, stimulační a destimulační efekty daní, rozdíly v technikách výběru daní a správy daní. Smlouvy a metody zamezení mezinárodního dvojího zdanění, metodika zdaňování mezinárodního pronájmu pracovní síly, příjmů rezidentů a nonrezidentů. Daňová harmonizace, koordinace a konkurence . (dotace 0/0)
Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
Celkem
0 h0 h
 
Požadavky na ukončení:
ústní zkouška před komisí
 
Rozložení požadavků na ukončení:
DruhPrezenční studium
Kombinované studium
Celkem
0 %
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Doporučená:
Vybíhal,V., Zdaňování příjmů fyzických osob 2005, praktický průvodce, Praha : Grada Publishing, 2005. 216 s. ISBN 80-247-1232-6.
Vybíhal,V.-Nerudová,D., International Taxation, Brno : MZLU, 2004. 105 s. ISBN 80-7157-833-9.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vyučován v předchozích obdobích:
Místo výuky: Brno


Poslední změnu provedl Ing. Jiří Gruber dne 18. 7. 2019.

Typ výstupu: