Sylabus predmetu DMS - Kvantitativní metody pro DSP (PEF - 2019/2020 - doktorské štúdiá)


     ECTS sylabus          Sylabus          Rozvrh          


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: DMS
Název v jazyce výuky: -- obsah této položky nebyl definován --
Název česky: Kvantitativní metody pro DSP
Název anglicky: Mathematical and Statistical Methods
Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (0 kreditů), komisionální zkouška (0 kreditů)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka: prezenční, 0/0 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 0/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Jazyk výuky: čeština
Typ studia: -- obsah této položky nebyl definován --
Semestr: 2019/2020
Vyučující: doc. Mgr. David Hampel, Ph.D. (zkoušející)
doc. Ing. Josef Holoubek, CSc. (zkoušející)
doc. Ing. Mgr. Jitka Janová, Ph.D. (garant, zkoušející)
prof. Ing. Jana Stávková, CSc. (zkoušející)
doc. Ing. Luboš Střelec, Ph.D. (zkoušející)
Výchozí předměty: žádné
 
Zaměření předmětu:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Obsah předmětu:
1.Lineární programování (dotace 0/0)
 
a.Multiprogramování, cílové programování, lomené a celočíselné programování, parametrické programování, specifické typy distribučních úloh

2.Nelineární programování (dotace 0/0)
 
a.Kvadratické programování, separovatelné programování, metody lineární aproximace, heuristické metody

3.Dynamické programování (dotace 0/0)
 
a.Diskrétní úlohy dynamického programování, Bellmanův princip optima, jedno a dvouparametrický reprodukční model, spojité dynamické optimalizační úlohy, Pontrjaginův princip maxima

4.Strukturní analýza (dotace 0/0)
 
a.Strukturní optimalizační modely, stabilita technických koeficientů a jejich aktualizace, dynamické strukturní modely

5.Stochastické modely (dotace 0/0)
 
a.Markovovy řetězce, Markovovy procesy, systémy hromadné obsluhy, modely systémů zásob, modely obnovy, simulační modely

6.Regresní modely (dotace 0/0)
 
a.Vícenásobná lineární a nelineární regrese a korelace, metody konstrukce a předpoklady lineárního regresního modelu, odhady ve vícenásobné lineární regresi a korelaci, testy hypotéz ve vícenásobné lineární regresi a korelaci, vícenásobná regresní a korelační analýza s využitím počítače.

7.Modely časových řad (dotace 0/0)
 
a.Klasické trendové modely časových řad (odhady parametrů speciálních trendových funkcí), klasické trendově-sezónní modely časových řad (modelování sezónní složky a metody její kombinace s trendem), speciální klouzavé průměry, exponenciální vyrovnání, pokročilé metody modelování ekonomických časových řad, konstrukce předpovědí a hodnocení jejich kvality, analýza časových řad s využitím statistického software

8.Indexní analýza (dotace 0/0)
 
a.Fisherova axiomatická teorie indexů, souhrnné indexy 3.generace, moderní metody rozkladu indexů a absolutních rozdílů, kvantitativní stránka pyramidové analýzy

9.Vícerozměrné statistické metody (dotace 0/0)
 
a.Klasifikace vícerozměrných statistických metod, metody analýzy korelačních struktur (analýza hlavních komponent, faktorová analýza, kanonická korelační analýza), metody vícerozměrné klasifikace a typologie (diskriminační analýza, shluková analýza), řešení úloh vícerozměrné analýzy na počítači

 
Výstupy předmětu:
-- obsah této položky nebyl definován --
Typ předmětu: volitelný
Ročník: Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže: Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia: -
 
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studiumKombinované studium
Celkem0 h0 h
 
Požadavky na ukončení:
Podmínkou zapsání ke zkoušce je odevzdání písemné práce a její kladná oponentura. Předmět je ukončen ústní zkouškou před komisí.
 
Literatura:
TypAutorNázevMísto vydáníNakladatelRokISBN
DMELOUN, M. -- MILITKÝ, J.Kompendium statistického zpracování dat: metody a řešené úlohyPrahaAcademia200680-200-1396-2
DMELOUN, M. -- MILITKÝ, J.Statistická analýza experimentálních datPrahaAcademia200480-200-1254-0
DMELOUN, M. -- MILITKÝ, J. -- HILL, M.Počítačová analýza vícerozměrných dat v příkladechPrahaAcademia200580-200-1335-0
DHRONOVÁ, S. -- HINDLS, R. -- SEGER, J.Statistika pro ekonomyPrahaProfessional Publishing200680-86946-16-9
DPITEL, J.Ekonomicko-matematické metódyBratislavaPríroda1988
DHUŠEK, R. -- LAUBER, J.Operační výzkumPrahaMŠMaT1990
DJABLONSKÝ, J.Operační výzkum: kvantitativní modely pro ekonomické rozhodováníPrahaProfessional Publishing200280-86419-42-8
DJABLONSKÝ, J.Operační výzkum : kvantitativní modely pro ekonomické rozhodováníPrahaProfessional Publishing200280-86419-23-1
DJABLONSKÝ, J. -- FIALA, P. -- MAŇAS, M.Vícekriteriární rozhodování, VŠE Praha, 1997PrahaVŠE1997

Zzákladní literatura
Ddoporučená literatura


Poslední změnu provedl Ing. Jiří Gruber dne 18. 7. 2019.

Typ výstupu: