Sylabus predmetu DVN - ICT pro modelování a optimalizaci v ekonomice pro DSP (PEF - 2019/2020 - doktorské štúdiá)


     ECTS sylabus          Sylabus          Rozvrh          


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: DVN
Název v jazyce výuky: -- obsah této položky nebyl definován --
Název česky: ICT pro modelování a optimalizaci v ekonomice pro DSP
Název anglicky: ICT pro modelování a optimalizaci v ekonomice pro DSP
Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (0 kreditů), komisionální zkouška (0 kreditů)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka: prezenční, 0/0 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Jazyk výuky: čeština
Typ studia: doktorský
Semestr: 2019/2020
Vyučující: doc. Mgr. David Hampel, Ph.D. (garant)
Výchozí předměty: žádné
 
Zaměření předmětu:
Modelování a optimalizace mají nezastupitelnou úlohu v současném ekonomickém výzkumu jak v oblasti mikroekonomiky, např. při analýze a prognózování chování podnikatelských subjektů, tak v oblasti makroekonomiky, např. při modelování trendů vývoje národní, evropské a celosvětové ekonomiky.

Cílem předmětu je zvládnutí metodiky používání ICT pro numerické, symbolické a statistické výpočty v modelování a optimalizaci v ekonomii. Ideálním programovým prostředkem pro tyto účely je výpočetní systém MATLAB.
 
Obsah předmětu:
1.Základy práce ve výpočetním systému MATLAB (dotace 0/0)
 
a.Práce s maticemi
b.Načítání a ukládání dat
c.Grafické výstupy
d.Hromadné zpracování dat

2.Využití systému MATLAB v oblasti matematické statistiky (dotace 0/0)
 
a.Testování hypotéz
b.Korelační analýza
c.Regresní analýza

3.Symbolické výpočty v systému MATLAB (dotace 0/0)
4.Simulace ekonomických systémů v MATLABu (dotace 0/0)
5.Řešení optimalizačních problémů v MATLABu (dotace 0/0)
 
Výstupy předmětu:
-- obsah této položky nebyl definován --
Typ předmětu: volitelný
Ročník: Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže: Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia: -
 
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studium
Celkem0 h
 
Požadavky na ukončení:
Komisionální zkouška. Obecné požadavky: znalost problematiky. Speciální požadavky specifikuje garant předmětu, příp. zkoušející s ohledem na odborné zaměření uchazeče.
 
Literatura:
TypAutorNázevMísto vydáníNakladatelRokISBN
ZHAMPEL, D. -- JANOVÁ, J. -- VISKOTOVÁ, L.MATLABBrnoMendelova univerzita v Brně2018978-80-7509-543-5
DANDERSON, P L.Business, Economics, and Finance with Matlab, GIS, and Simulation ModelsUSAChapman & Hall/CRC20041-584-88348-0
DGANDER, W. -- HŘEBÍČEK, J.Solving Problems in Scientific Computing Using Maple and MATLAB, (4th expanded and rev ed.)HeidelbergSpringer Verlag20043-540-21127-6
DALBRIGHT, S. Christian, Christopher J. ZAPPE a Wayne L. WINSTON. Data analysis, optimization, and simulation modeling. 4th edition. Australia: South-Western, Cengage Learning, c2011. ISBN 978-0-538-47676-8.
DHANSELMAN, Duane a Bruce LITTLEFIELD. Mastering MATLAB. Harlow: Pearson, c2012. International edition. ISBN 978-0-273-75213-4.

Zzákladní literatura
Ddoporučená literatura


Poslední změnu provedl Ing. Jiří Gruber dne 1. 11. 2019.

Typ výstupu: