Sylabus predmetu DEM - Ekonometrie pro DSP (PEF - 2019/2020 - doktorské štúdiá)


     ECTS sylabus          Sylabus          Rozvrh          


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: DEM
Název v jazyce výuky: -- obsah této položky nebyl definován --
Název česky: Ekonometrie pro DSP
Název anglicky: Econometrics
Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (0 kreditů), komisionální zkouška (0 kreditů)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka: prezenční, 0/0 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Jazyk výuky: čeština
Typ studia: -- obsah této položky nebyl definován --
Semestr: 2019/2020
Vyučující: doc. Mgr. David Hampel, Ph.D. (garant, zkoušející)
Výchozí předměty: žádné
 
Zaměření předmětu:
Cílem předmětu je zvládnutí základů teorie tvorby ekonometrických modelů včetně praktického využití metodiky při definování a analýze modelů charakterizujících produkční a tržní vztahy.
 
Obsah předmětu:
1.Obsah předmětu je rozdělen do následujících částí: Etapy tvorby a analýzy ekonometrických modelů. Zdroje údajů pro definování modelů. Charakteristika ekonometrického modelu. Vědecko-logický výběr konkrétní funkce a výpočet parametrů. Statistický odhad a testování průkaznosti ekonometrického modelu. Interval spolehlivosti modelu jako celku, jeho parametrů a charakteristik korelace. Pás spolehlivosti kolem ekonometrického modelu. Teorie testování hypotéz se zaměřením na korelační závislost. Testy průkaznosti modelu jako celku, jeho parametrů a charakteristik korelace. Dynamické ekonometrické modely. Modelování časových řad, prvky modelu, typy modelů. Neperiodické a periodické modely, harmonická analýza. Předpoklady a problémy modelování produkčních modelů. Definování a analýzy jednofaktorových a vícefaktorových modelů. Produkční optimum, maximalizace zisku. Výrobní možnosti, sdružená výroba, optimální rozdělení zdrojů. Modelování poptávky a nabídky. Funkce tržeb a jejich maximalizace. Funkce nákladů a jejich minimalizace. Modelování tržní rovnováhy. Maximalizace zisku na základě mezní analýzy. Modely tržní rovnováhy a jejich dynamika. Vliv změn tržní rovnováhy na ekonomiku firmy. (dotace 0/0)
 
Výstupy předmětu:
-- obsah této položky nebyl definován --
Typ předmětu: volitelný
Ročník: Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže: Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia: -
 
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studium
Celkem0 h
 
Požadavky na ukončení:
Předmět je ukončen zkouškou.
 
Literatura:
TypAutorNázevMísto vydáníNakladatelRokISBN
DDufek, J., Ekonometrie, Brno: ES VSZ Brno, 1993. 132 s. ISBN 80-7157-080-X
DKmenta, J., Elements of Econometrics, New York: Macmillan Publishing Company, 1986. 786 s. ISBN 0-02-365070-2
DSeger, J., Hindls, R., Statistické metody v tržním hospodářství, Praha: Victoria Publishing, 1995. 435 s. ISBN 80-7187-058-7

Zzákladní literatura
Ddoporučená literatura


Poslední změnu provedl Ing. Jiří Gruber dne 18. 7. 2019.

Typ výstupu: