Sylabus predmetu DEKA - Economics (PEF - 2019/2020 - doktorské štúdiá)


     ECTS sylabus          Sylabus          Rozvrh          Sylabus 2020          


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: DEKA
Název v jazyce výuky: Economics
Název česky: Economics
Název anglicky: Economics
Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (0 kreditů), komisionální zkouška (0 kreditů)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka: prezenční, 24/0 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 24/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Jazyk výuky: čeština, angličtina
Typ studia: doktorský
Semestr: 2019/2020
Vyučující: prof. PhDr. Kamil Fuchs, CSc. (přednášející, zkoušející)
doc. Ing. Petr Rozmahel, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Výchozí předměty: žádné
 
Zaměření předmětu:
The students deepen knowledge about microeconomic and macroeconomic theoretical approaches to the advanced level. The student will be able to use and develop the present-day analytical methods and apprehend the complexity of economic theory including the contemporary alternatives to the mainstream economics.
 
Obsah předmětu:
1.Theory of consumer behaviour: preferences, approaches to utility, budget line, optimisation, initial endowment, allocation of time, uncertainty decision, institutional and post-keynesian views of consumer behaviour (dotace 0/0)
2.Demand theory: individual and market demand, partial market equilibrium, various type of consumer demand, changes in demand (dotace 0/0)
3.Production: factors of production theory, production function, costs, revenues (dotace 0/0)
4.Firm behaviour and supply: firms behaviour under various market conditions, alternative concept of firm behaviour (managerial, behavioural, institutional, post-keynesian) (dotace 0/0)
5.Market equilibrium and price: effectiveness of markets in views of different approaches to economy (dotace 0/0)
6.Market of factors of production: impact of perfect and non-prefect competition on labour market, capital market, alternative approaches to labour market behaviour (dotace 0/0)
7.General equilibrium approach: effectiveness in consumption, effectiveness in production, general equilibrium, impacts of market failures (dotace 0/0)
8.Market failures and microeconomic policy: externalities, asymmetric information, public goods (dotace 0/0)
9.Present-day development in macroeconomics: new neo-classical macroeconomics, new Keynesian macroeconomics, post-Keynesian economics, etc. (dotace 0/0)
10.Macroeconomic equilibrium in the AS-AD and IS-LM model: neo-classical and neo-keynesian approach to aggregate supply, Keynesian and monetary approach to transmission (dotace 0/0)
11.Money in economy and the role of central bank in neo-keynesian, post-keynesian and monetary theory, exogenous and endogenous character of money (dotace 0/0)
12.Economic growth: Keynesian and neo-classical theories of economic growth, real business cycle theory (dotace 0/0)
13.Macroeconomics of an open economy: product determination is an open economy, IS-LM-BP model, capital mobility, monetary theory of balance of payments, exchange rates determination (dotace 0/0)
 
Výstupy předmětu:
-- obsah této položky nebyl definován --
Typ předmětu: volitelný
Ročník: Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže: Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia: -
 
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studiumKombinované studium
Celkem0 h0 h
 
Požadavky na ukončení:
Oral examination
 
Literatura:
TypAutorNázevMísto vydáníNakladatelRokISBN
ZBLAUG, M.Economic theory in retrospectCambridgeCambridge University Press20020-521-57153-7
ZMANKIW, N G.Macroeconomics978-1-4641-8289-1
ZMANKIW, N G. -- TAYLOR, M P.MacroeconomicsAndoverCengage Learning2014978-1-4080-8197-6
ZVARIAN, H R.Intermediate microeconomics: a modern approachNew York [u.a.Norton2014978-0-393-12396-8
ZDORNBUSCH, R. -- FISCHER, S. -- STARTZ, R.MacroeconomicsBostonMcGraw-Hill/Irwin0-07-282340-2
DABEL, A B. -- BERNANKE, B. -- CROUSHORE, D D.MacroeconomicsBoston [u.a.Pearson2014978-0-273-79230-7
DBLANCHARD, O. -- AMIGHINI, A. -- GIAVAZZI, F.Macroeconomics: a european perspectiveHarlowPearson2013978-0-273-77168-5
DFRANK, R H.Microeconomics and behaviorNew YorkMcGraw-Hill Education2015978-1-259-25393-5
DJONES, C I.MacroeconomicsNew YorkW.W. Norton978-0-393-93423-6

Zzákladní literatura
Ddoporučená literatura


Poslední změnu provedl Ing. Jiří Gruber dne 26. 9. 2019.

Typ výstupu: