Sylabus předmětu DISPEMA - Dissertation (EM) (PEF - 2019/2020 - doktorská studia)Help


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
DISPEMA
Název předmětu česky:
Dissertation (EM)
Název předmětu anglicky:
Dissertation (EM)
Semestr:
2019/2020
Způsob ukončení a počet kreditů:
zápočet (0 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 0/0 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 0/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Stupeň studia:
-- obsah této položky nebyl definován --
Typ předmětu:
volitelný
Typ výuky předmětu:
normální, konzultační
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky: angličtina
Garant předmětu: prof. Ing. Jana Stávková, CSc.
Garantující ústav: Děkanát PEF (PEF)
Fakulta: Provozně ekonomická fakulta
Vyučující: prof. Dr. Ing. Jarko Fidrmuc (zkoušející)
doc. Ing. Helena Chládková, Ph.D. (zkoušející)
doc. Ing. Lea Kubíčková, Ph.D. (zkoušející)
doc. Ing. Zuzana Kučerová, Ph.D. (zkoušející)
prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D. (zkoušející)
doc. Ing. Richard Pospíšil, Ph.D. (zkoušející)
prof. Ing. Jana Stávková, CSc. (garant)
doc. Ing. Pavel Žufan, Ph.D. (zkoušející)
Prerekvizity: žádné
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Obsah předmětu:
V této jazykové variantě není obsah předmětu vložen.
Studijní aktivity a metody výuky:
DruhPrezenční studium
Kombinované studium
Celkem
0 h
0 h
 
Požadavky na ukončení:
žádné
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
Celkem
0 %0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vyučován v předchozích obdobích: 2018/2019 - doktorská studia, 2017/2018 - doktorská studia (a starší)
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedl Ing. Jiří Gruber dne 18. 7. 2019.

Typ výstupu: