Sylabus předmětu ODPA - Dissertation Defence (EM) (PEF - 2019/2020 - doktorská studia)Help


     ECTS sylabus          Sylabus          Rozvrh          


     Čeština          


Kód předmětu: ODPA
Název v jazyce výuky: -- obsah této položky nebyl definován --
Název česky: Dissertation Defence (EM)
Název anglicky: Dissertation Defence (EM)
Způsob ukončení a počet kreditů: obhajoba (0 kreditů)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka: prezenční, 0/0 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 0/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Jazyk výuky: angličtina
Typ studia: -- obsah této položky nebyl definován --
Semestr: 2019/2020
Vyučující: doc. Ing. Václav Adamec, Ph.D. (zkoušející)
prof. Ing. Věra Bečvářová, CSc. (zkoušející)
doc. Ing. Mgr. Jitka Janová, Ph.D. (zkoušející)
doc. Ing. Vlasta Kašparovská, Ph.D. (zkoušející)
doc. Ing. Lea Kubíčková, Ph.D. (zkoušející)
prof. Ing. Lubor Lacina, Ph.D. (zkoušející)
prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D. (zkoušející)
doc. Ing. Ida Rašovská, Ph.D. (zkoušející)
prof. Ing. Jana Stávková, CSc. (garant, zkoušející)
prof. Ing. Jan Široký, CSc. (zkoušející)
Výchozí předměty: žádné
 
Zaměření předmětu:
Cílem předmětu je obhájit disertační práci v její finální podobě.
 
Obsah předmětu:
V této jazykové variantě není obsah předmětu vložen.
 
Výstupy předmětu:
-- obsah této položky nebyl definován --
Typ předmětu: volitelný
Ročník: Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže: Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia: -
 
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studiumKombinované studium
Celkem0 h0 h
 
Požadavky na ukončení:
žádné
 
Literatura:
-- obsah této položky nebyl definován --


Poslední změnu provedl Ing. Jiří Gruber dne 18. 7. 2019.

Typ výstupu: