Sylabus předmětu OTDEMA - Defence of thesis (PEF - 2019/2020 - doktorská studia)Help


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: OTDEMA
Název předmětu česky:
Defence of thesis
Název předmětu anglicky:
Defence of thesis
Semestr:
2019/2020
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (0 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin: prezenční, 0/0 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 0/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Stupeň studia:
doktorský
Typ předmětu:
volitelný
Typ výuky předmětu: normální, konzultační
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky: angličtina
Garant předmětu:
Garantující ústav:
Fakulta:
Vyučující:
Prerekvizity:
žádné
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Cílem předmětu je navést studenty ke zpracování úvodních částí disertační práce, tedy zejména specifikovat cíl práce, metodickou část a hlavní část literárního přehledu.
 
Obsah předmětu:
1.
Zpracování první verze tezí disertační práce (dotace 0/0)
2.
Prezentace tezí v rámci Výzkumného centra PEF (dotace 0/0)
3.Úprava tezí dle námětů získaných při úvodní prezentaci (dotace 0/0)
4.Odevzdání finální verze tezí na děkanát PEF (dotace 0/0)
Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
Celkem
0 h
0 h
 
Požadavky na ukončení:
Obhajoba tezí v rámci komisionální zkoušky I.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
DruhPrezenční studiumKombinované studium
Celkem0 %0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vyučován v předchozích obdobích:
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedl Ing. Jiří Gruber dne 18. 7. 2019.

Typ výstupu: