Sylabus předmětu TEOM - Teorie obrábění materiálu (LDF - ZS 2019/2020)Help


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
TEOM
Název předmětu česky:
Teorie obrábění materiálu
Název předmětu anglicky: Machining of Materials
Semestr: ZS 2019/2020
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (4 kredity)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 2/1 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 18/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Stupeň studia:
bakalářský
Typ předmětu:
volitelný
Typ výuky předmětu:
konzultační
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu:
doc. Ing. Zdeněk Kopecký, CSc.
Garantující ústav:
Fakulta:
Vyučující: Ing. Luďka Hlásková, Ph.D. (cvičící, přednášející, zkoušející)
doc. Ing. Zdeněk Kopecký, CSc. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
prof. Ing. Miroslav Rousek, CSc. (cvičící, přednášející)
Prerekvizity:
žádné
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Objasnit studentům zákonitosti procesů při obrábění, dělení a tváření materiálů na bázi dřeva. Objasnit základní metody výpočtů energetických a dynamických veličin v procesu obrábění, dělení a tváření materiálů. Ze získaných poznatků umět analyzovat posuzovaný technologický proces z hlediska kapacity, kvality obrábění, mezních podmínek obrábění a umět nalézt příčiny vzniku vad při obrábění. Ze znalosti analýzy řezného procesu mít možnost navrhovat pracovní části strojů pro obrábění, dělení a tváření materiálů.
 
Obsah předmětu:
1.
Druhy a vlastnosti obráběných materiálů a jejich projevy v proces obrábění (dotace 1/0)
2.
Terminologie a charakteristika mechanických způsobů obrábění a dělení dřeva (dotace 1/0)
3.Klasifikace řezného procesu, modely řezání. Fyzikální jevy v procesu obrábění dřeva (dotace 4/2)
4.Energetické a dynamické prvky procesu obrábění dřeva (dotace 4/2)
5.Metody výpočtů energetických a dynamických prvků obrábění dřeva (dotace 10/6)
 
a.
Metoda technologicky statistická
b.
Analytická metoda
c.
Metoda dle měrné řezné síly
d.
Metoda objemová

6.
Optimalizace procesů obrábění dřeva (dotace 2/2)
7.
Vývojové způsoby obrábění dřevních materiálů a hmot používaných v dřevařském a nábytkářském průmyslu (dotace 2/0)
8.Kvalita a metrologie, přesnost a drsnost povrchu. Hygiena a sociologie procesů obrábění dřeva (dotace 2/1)
9.
Charakteristika, terminologie a podstata beztřískových způsobů opracování dřeva. Lisy, jejich princip, rozdělení a princip funkce. Zařazení lisů ve výrobních linkách (dotace 2/1)
Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
přednáška
28 h
18 h
cvičení
14 h
0 h
konzultace
5 h
20 h
příprava na zkoušku
25 h
30 h
příprava na průběžný test
10 h
14 h
zpracování protokolů
5 h
5 h
zpracování seminární práce
25 h
25 h
Celkem
112 h
112 h
 
Požadavky na ukončení:
Účast na přednáškách a cvičeních. Aktivní vystupování. Semestrální práce a test 50% , písemná zkouška 30%, ústní zkouška 20%
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
Celkem
0 %
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
VARKOČEK, J. -- HOLOPÍREK, J. -- ROUSEK, M. Dělení, obrábění a tváření materiálů. 2. vyd. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2004. 117 s. ISBN 80-7157-759-6.
HOLOPÍREK, J. Teorie obrábění dřeva: (návody do cvičení). 1. vyd. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2001. 52 s. ISBN 80-7157-503-8.

Doporučená:
LISIČAN, J. Teória a technika spracovania dreva. Zvolen: Matcentrum, 1996. 625 s. Zvolen: Matcentrum, 1966. 625 s.
BARCÍK, Š. Teória a technika spracovania dreva: Návody na cvičenia. 1. vyd. Zvolen: Technická univerzita vo Zvolene, 1994. 160 s. ISBN 80-228-0305-7.
Obrábění dřeva a nových hmot ze dřeva. 2. vyd. Praha: SNTL, 1978. 583 s.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vyučován v předchozích obdobích:
LS 2018/2019, LS 2017/2018, LS 2016/2017, LS 2015/2016, ZS 2015/2016, LS 2014/2015 (a starší)
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedla Ing. Alice Malá dne 19. 11. 2019.

Typ výstupu: