Sylabus predmetu TEOM - Teorie obrábění materiálu (LDF - ZS 2019/2020)


     ECTS sylabus          Sylabus          Rozvrh          


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: TEOM
Název v jazyce výuky: Teorie obrábění materiálu
Název česky: Teorie obrábění materiálu
Název anglicky: Machining of Materials
Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (4 kredity)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka: prezenční, 2/1 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 18/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Jazyk výuky: čeština
Typ studia: bakalářský
Semestr: ZS 2019/2020
Vyučující: Ing. Luďka Hlásková, Ph.D. (cvičící, přednášející, zkoušející)
doc. Ing. Zdeněk Kopecký, CSc. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
prof. Ing. Miroslav Rousek, CSc. (cvičící, přednášející)
Výchozí předměty: žádné
 
Zaměření předmětu:
Objasnit studentům zákonitosti procesů při obrábění, dělení a tváření materiálů na bázi dřeva. Objasnit základní metody výpočtů energetických a dynamických veličin v procesu obrábění, dělení a tváření materiálů. Ze získaných poznatků umět analyzovat posuzovaný technologický proces z hlediska kapacity, kvality obrábění, mezních podmínek obrábění a umět nalézt příčiny vzniku vad při obrábění. Ze znalosti analýzy řezného procesu mít možnost navrhovat pracovní části strojů pro obrábění, dělení a tváření materiálů.
 
Obsah předmětu:
1.Druhy a vlastnosti obráběných materiálů a jejich projevy v proces obrábění (dotace 1/0)
2.Terminologie a charakteristika mechanických způsobů obrábění a dělení dřeva (dotace 1/0)
3.Klasifikace řezného procesu, modely řezání. Fyzikální jevy v procesu obrábění dřeva (dotace 4/2)
4.Energetické a dynamické prvky procesu obrábění dřeva (dotace 4/2)
5.Metody výpočtů energetických a dynamických prvků obrábění dřeva (dotace 10/6)
 
a.Metoda technologicky statistická
b.Analytická metoda
c.Metoda dle měrné řezné síly
d.Metoda objemová

6.Optimalizace procesů obrábění dřeva (dotace 2/2)
7.Vývojové způsoby obrábění dřevních materiálů a hmot používaných v dřevařském a nábytkářském průmyslu (dotace 2/0)
8.Kvalita a metrologie, přesnost a drsnost povrchu. Hygiena a sociologie procesů obrábění dřeva (dotace 2/1)
9.Charakteristika, terminologie a podstata beztřískových způsobů opracování dřeva. Lisy, jejich princip, rozdělení a princip funkce. Zařazení lisů ve výrobních linkách (dotace 2/1)
 
Výstupy předmětu:
Všeobecné kompetence:
 
-Schopnost aplikace znalosti v praxi
-Základní profesní znalosti
-Základní výpočetní dovednosti

Oborově specifické kompetence:
 
-Analýza a řešení problémů technického charakteru
-Osvojení si matematického aparátu potřebného pro popis a modelování reálných jevů a dějů.
-Znalost pracovních postupů v obrábění materiálů na bázi dřeva

Typ předmětu: volitelný
Ročník: Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže: Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia: -
 
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studiumKombinované studium
Přímá výuka
     přednáška28 h18 h
     cvičení14 h0 h
     konzultace5 h20 h
Samostudium
     příprava na zkoušku25 h30 h
     příprava na průběžný test10 h14 h
     zpracování protokolů5 h5 h
     zpracování seminární práce25 h25 h
Celkem112 h112 h
 
Požadavky na ukončení:
Účast na přednáškách a cvičeních. Aktivní vystupování. Semestrální práce a test 50% , písemná zkouška 30%, ústní zkouška 20%
 
Literatura:
TypAutorNázevMísto vydáníNakladatelRokISBN
ZVARKOČEK, J. -- HOLOPÍREK, J. -- ROUSEK, M.Dělení, obrábění a tváření materiálůBrnoMendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně200480-7157-759-6
ZHOLOPÍREK, J.Teorie obrábění dřeva: (návody do cvičení)BrnoMendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně200180-7157-503-8
DLISIČAN, J.Teória a technika spracovania dreva. Zvolen: Matcentrum, 1996. 625 s.ZvolenMatcentrum1966
DBARCÍK, Š.Teória a technika spracovania dreva: Návody na cvičeniaZvolenTechnická univerzita vo Zvolene199480-228-0305-7
DObrábění dřeva a nových hmot ze dřevaPrahaSNTL1978

Zzákladní literatura
Ddoporučená literatura


Poslední změnu provedla Ing. Alice Malá dne 19. 11. 2019.

Typ výstupu: