Sylabus předmětu SPCM - Speciální a nové materiály pro dřevostavby (LDF - ZS 2019/2020)Help


     ECTS sylabus          Sylabus          Rozvrh          


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: SPCM
Název v jazyce výuky: Speciální a nové materiály pro dřevostavby
Název česky: Speciální a nové materiály pro dřevostavby
Název anglicky: Special and New Materials for Wooden Buildings
Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (5 kreditů)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka: prezenční, 2/2/1 (h týdně/h týdně/dny v semestru) (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 18/0/0 (h/h/dny v semestru) (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Jazyk výuky: čeština
Typ studia: magisterský navazující
Semestr: ZS 2019/2020
Vyučující: Ing. David Děcký (cvičící, přednášející, zkoušející)
doc. Dr. Ing. Pavel Král (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Ing. Jiří Procházka (cvičící)
Výchozí předměty: Státní bakalářská zkouška
 
Zaměření předmětu:
Cílem předmětu je teoretická a praktická znalost moderních typů materiálů na bázi dřeva v pro stavební konstrikce. Studenti získají poznatky o technologiích výroby těchto materiálů a jejich použití v závislosti na fyzikálních a mechanických vlastnostech.
 
Obsah předmětu:
1.Přehled současných, speciálních a nových materiálů pro stavby na bázi dřeva. (dotace 2/2)
2.Vrstvené masivní materiály – plošné i konstrukční. (dotace 2/2)
3.Speciální vrstvené materiály – materiály Parallam, Microllam, Intrallam (dotace 2/2)
4.Desky WAFERBOARD, desky OSB. (dotace 2/2)
5.Aglomerované materiály pojené minerálními pojivy – cementotřískové, cementovláknité desky, sádrotřískové, sádrovláknité desky. (dotace 2/2)
6.Desky z jiných lignocelulózových surovin – desky pazdeřové, konopné a další biobased materiály. (dotace 2/2)
7.Desky MFP, elastické třískové desky, dřevoplastové materiály. (dotace 2/2)
8.Desky Europly, desky Tetra K, izolační desky. Protipožární desky (dotace 2/2)
9.Desky Grenamat, ekopanelový systém Stramit. (dotace 2/2)
10.Difuzní desky, polotvrdé a tvrdé vláknité desky MDF a HDF. (dotace 0/0)
11.Tvarové výrobky bez pojiva, tvarové výrobky s pojivem. (dotace 2/2)
12.Plasmatická úprava povrchu dřeva a kompozitních materiálů na bázi dřeva pro zlepšení vlastností. (dotace 2/2)
13.Fyzikální, mechanické, tepelně-technické, zvukově-izolační vlastnosti jednotlivých typů kompozitních materiálů (dotace 2/2)
14.Výroba materiálů na bázi dřeva – zpracování technologie výroby zadaného materiálu. (dotace 2/2)
 
Výstupy předmětu:
-- obsah této položky nebyl definován --
Typ předmětu: povinný
Ročník: Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže: Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia: -
 
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studiumKombinované studium
Přímá výuka
     přednáška28 h0 h
     cvičení8 h0 h
     seminář8 h0 h
     laboratorní práce8 h0 h
     odborná exkurze8 h0 h
     konzultace8 h0 h
Samostudium
     příprava na zkoušku30 h0 h
     příprava na průběžné hodnocení8 h0 h
     příprava na průběžný test6 h0 h
     příprava prezentace4 h0 h
     zpráva z exkurze, výjezdu, praxe4 h0 h
     zpracování projektů10 h0 h
     zpracování seminární práce10 h0 h
Celkem140 h0 h
 
Požadavky na ukončení:
Hodnocení účasti na přednáškách a na cvičeních, odevzdání seminární práce v průběhu semestru, odevzdání projektu/obhajoba.
Písemný test - v průběhu semestru. Maximální počet bodů za každý test je 15, Test bude písemný v 5. týdnu semestru. Účast na písemném testu je povinná.
Předmět je ukončen ústní zkouškou (50% z celkové známky). Účast na zkoušce je povinná.
 
Literatura:
TypAutorNázevMísto vydáníNakladatelRokISBN
ZKRÁL, P.Dýhy, překližky a lepené materiályBrnoMendelova univerzita v Brně2011978-80-7375-552-2
ZKRÁL, P.Dýhy, překližky a lepené materiály: cvičeníBrnoMendelova univerzita v Brně2012978-80-7375-654-3
ZHRÁZSKÝ, J. -- KRÁL, P.Kompozitní materiály na bázi dřeva. Část I.: Aglomerované materiályBrnoMendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně2007978-80-7375-034-3
ZHRÁZSKÝ, J. -- KRÁL, P.Kompozitní materiály na bázi dřeva. Část I.: Aglomerované materiály. CvičeníBrnoMZLU v Brně200480-7157-751-0
ZKRÁL, P. -- HRÁZSKÝ, J. -- ŠRAJER, J. -- PROVAZNÍK, M.Slisovatelnost vrstvených kompozitních materiálů a profil hustoty978-80-7375-608-6

Zzákladní literatura
Ddoporučená literatura


Poslední změnu provedla Ing. Alice Malá dne 19. 11. 2019.

Typ výstupu: