Sylabus předmětu NUMO - Numerická optimalizace dřevařského výrobku (LDF - ZS 2019/2020)Help


     ECTS sylabus          Sylabus          Rozvrh          


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: NUMO
Název v jazyce výuky: Numerická optimalizace dřevařského výrobku
Název česky: Numerická optimalizace dřevařského výrobku
Název anglicky: Numerical Optimalization of Wood Product
Způsob ukončení a počet kreditů: zápočet (3 kredity)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka: prezenční, 0/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 18/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Jazyk výuky: čeština
Typ studia: magisterský; magisterský navazující
Semestr: ZS 2019/2020
Vyučující: Ing. David Děcký (cvičící)
Ing. Jaromír Milch, Ph.D. (cvičící, přednášející, zkoušející)
Ing. Pavlína Suchomelová (cvičící)
Ing. Jan Tippner, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Ing. Barbora Vojáčková, DiS. (cvičící)
Výchozí předměty: ne Aplikace FEM v dřevařském inženýrstvíStátní bakalářská zkouška
 
Zaměření předmětu:
Poskytnout informace o pokročilých metodách numerického modelování v oblasti návrhu výrobků ze dřeva a materiálového inženýrství; naučit znalosti a dovednosti: teoretická východiska numerické analýzy, metoda konečných prvků (MKP), metodické postupy tvorby výpočtového modelu a simulace a praktické výpočty fyzikálních úloh v oboru.
 
Obsah předmětu:
1.Principy a využití FEM. (dotace 0/6)
 
a.Pokročilá aplikace mechaniky a termodynamiky kontinua.
b.Variační metody.
c.Využití numerických metod a MKP.

2.Modelování v ANSYS. (dotace 0/8)
 
a.Modelování pokročilých strukturálních, termodynamických nelineárních úloh v prostředí ANSYS (část 1).
b.Modelování pokročilých strukturálních, termodynamických nelineárních úloh v prostředí ANSYS (část 2).
c.Implementace nelineárních materiálových modelů, interpretace nelineárních materiálových modelů.
d.Pravděpodobnostní modelování v ANSYS.

3.Optimalizace. (dotace 0/6)
 
a.Topologická optimalizace vybraného dřevařského výrobku.
b.Tvarová optimalizace výrobku (část 1).
c.Tvarová optimalizace výrobku (část 2).

4.Řešení pokročilých úloh. (dotace 0/6)
 
a.Řešení statických mechanických úloh.
b.Řešení dynamických mechanických úloh.
c.Pokročilá tepelná analýza, řešení vázaných úloh.

 
Výstupy předmětu:
-- obsah této položky nebyl definován --
Typ předmětu: povinný
Ročník: Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže: Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia: -
 
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studiumKombinované studium
Přímá výuka
     cvičení28 h0 h
     konzultace12 h18 h
Samostudium
     příprava na průběžné hodnocení5 h15 h
     příprava prezentace5 h5 h
     zpracování seminární práce34 h46 h
Celkem84 h84 h
 
Požadavky na ukončení:
Zpracování a prezentace seminárního projektu, znalostní test z přednášené látky.
 
Literatura:
TypAutorNázevMísto vydáníNakladatelRokISBN
ZJANÍČEK, P.Systémové pojetí vybraných oborů pro techniky : hledání souvislostí : učební texty IBrnoAkademické nakladatelství CERM2007978-80-214-3544-5
ZJANÍČEK, P.Systémové pojetí vybraných oborů pro techniky : hledání souvislostí : učební texty IIBrnoAkademické nakladatelství CERM2007978-80-7204-556-32
ZKOLÁŘ, V. -- NĚMEC, I. -- KANICKÝ, V.FEM - Principy a praxe metody konečných prvkůPrahaComputer Press199780-7226-021-9
ZPETRUŠKA, J.Počítačové metody mechaniky II – Metoda konečných prvkůBrnoVUT v Brně2003
DMADENCI, E. -- GUVEN, I.The finite element method and applications in engineering using ANSYSNew YorkSpringer20060-387-28289-0
DMOAVENI, S.Engineering fundamentals: an inroduction to engineeringStamford, CTCengage Learning2011978-1-4390-6210-4
DMOAVENI, S.Finite elements analysis : theory and application with ANSYSUpper Saddle RiverPrentice Hall19990-13-785098-0
DSLAVÍK, J. Počítačové metody mechaniky I. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2003. ISBN 80-214-2311-0.

Zzákladní literatura
Ddoporučená literatura


Poslední změnu provedla Ing. Alice Malá dne 19. 11. 2019.

Typ výstupu: