Sylabus předmětu NTD - Nedestruktivní testování dřeva (LDF - ZS 2019/2020)Help


     ECTS sylabus          Sylabus          Rozvrh          


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: NTD
Název v jazyce výuky: Nedestruktivní testování dřeva
Název česky: Nedestruktivní testování dřeva
Název anglicky: Non-Destructive Testing of Wood
Způsob ukončení a počet kreditů: zápočet (3 kredity)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka: prezenční, 1/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 18/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Jazyk výuky: čeština
Typ studia: magisterský navazující
Semestr: ZS 2019/2020
Vyučující: Ing. Dominik Hess (cvičící)
Ing. Michal Kloiber, Ph.D. (cvičící, přednášející, zkoušející)
Ing. Jan Tippner, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Ing. Barbora Vojáčková, DiS. (cvičící, přednášející, zkoušející)
Výchozí předměty: ne Nedestruktivní testování dřevaStátní bakalářská zkouška
 
Zaměření předmětu:
Cílem předmětu je seznámit posluchače s hlavními metodami a principy používanými při nedestruktivním testování dřeva, případně jiných materiálů, a konstrukcí ze dřeva. Důraz je kladen na principiální znalosti jednotlivých technik a zároveň na praktické práci s přístroji.
 
Obsah předmětu:
1.Význam, rozdělení a historie nedestruktivního testování dřeva a dřevěných konstrukcí. (dotace 1/2)
2.Metody nedestruktivního testování dřeva. (dotace 1/2)
3.Optické nedestruktivní metody – historie, klasifikace a představení nejpoužívanějších metod. (dotace 1/2)
4.Metoda korelace digitálního obrazu (DIC) a její aplikace ve dřevařství. (dotace 1/2)
5.Zatlačování trnu, resistografie, zarážení trnu a odpor proti vytažení vrutu. (dotace 1/2)
6.Fraktometrie, videoskopie. (dotace 1/2)
7.Zkoušení tahových mikro-vzorků. (dotace 1/2)
8.Roztlačování ve vývrtu, zkoušení radiálních vývrtů. (dotace 1/2)
9.Akustické metody – rozdělení akustických metod, úvod do akustiky. (dotace 1/2)
10.Nástroje fungující na principu přenosu akustického signálu (Arborsonic, FDD 2d, FDD 3d). (dotace 1/2)
11.Metody na bázi snímání pohybu – akcelerometry, tenzometry a extenzometry. (dotace 1/2)
12.Rentgenová tomografie (X-ray CT). (dotace 1/2)
13.Neutronové snímání, elektrická impedanční tomografie. (dotace 1/2)
14.Nedestruktivní metody pracující v infračerveném spektru – termovizní systémy. (dotace 1/2)
 
Výstupy předmětu:
-- obsah této položky nebyl definován --
Typ předmětu: volitelný
Ročník: Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže: Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia: -
 
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studiumKombinované studium
Přímá výuka
     přednáška14 h18 h
     cvičení28 h0 h
     konzultace0 h18 h
Samostudium
     příprava na průběžné hodnocení10 h10 h
     příprava prezentace9 h9 h
     zpracování seminární práce23 h29 h
Celkem84 h84 h
 
Požadavky na ukončení:
Předmět je ukončen zápočtem. Pro získání zápočtu je nutné napsat a obhájit seminární práci na zvolené téma, které bylo schváleno vyučujícími. Dále úspěšně napsat znalostní test z přednášené látky.
 
Literatura:
TypAutorNázevMísto vydáníNakladatelRokISBN
ZKOPEC, B.Nedestruktivní zkoušeníBrnoCERM2008978-80-7204-591-4
ZHORÁČEK, P.Fyzikální a mechanické vlastnosti dřeva I.BrnoMendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně2008978-80-7375-169-2
DBUCUR, V.Nondestructive characterization and imaging of woodBerlinSpringer20033-540-43840-8
DBUCUR, V.Acoustics of woodBerlinSpringer2010978-3-642-06555-2
DBODIG, J. -- JAYNE, B.Mechanics of Wood and Wood Composites.MalabarKrieger Publish.Comp.19930-89464-777-6

Zzákladní literatura
Ddoporučená literatura


Poslední změnu provedla Ing. Alice Malá dne 17. 7. 2019.

Typ výstupu: