Sylabus předmětu MDF - Modifikace dřeva (LDF - ZS 2019/2020)Help


     ECTS sylabus          Sylabus          Rozvrh          


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: MDF
Název v jazyce výuky: Modifikace dřeva
Název česky: Modifikace dřeva
Název anglicky: Wood Modification
Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (4 kredity)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka: prezenční, 2/1/1 (h týdně/h týdně/dny v semestru) (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 18/0/0 (h/h/dny v semestru) (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Jazyk výuky: čeština
Typ studia: magisterský
Semestr: ZS 2019/2020
Vyučující: Ing. Petr Čermák, Ph.D. (cvičící, přednášející, zkoušející)
Ing. Aleš Dejmal, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Výchozí předměty: ne Modifikace dřevaStátní bakalářská zkouška
 
Zaměření předmětu:
Předmět Modifikace dřeva (MFD) se zabývá trvalou nebo přechodnou úpravou vlastností dřeva pomocí vnějších vlivů. Student si má rozšířit poznatky z problematiky ovlivňování vlastností dřeva chemickými látkami, fyzikálními silami a biologickými vlivy. V průběhu výuky se na konkrétních příkladech seznamuje s vybranými procesy, zařízeními a s modifikovanými materiály na bázi nativního dřeva a s výzkumem a vývojem v dané oblasti. V praktické části výuky se na konkrétních materiálech zaměřuje na postupy ověřování fyzikálních a mechanických vlastností a na analýzu změn ve struktuře dřeva. Je schopen se aktivně podílet v oblasti výzkumu a vývoje a dokáže kvalifikovaně popsat procesy i změny vlastností, vycházející z parametrů procesu výroby. Dokáže aktivně hledat a navrhovat praktické použití "tradičních" i nově vyvinutých modifikovaných materiálů na bázi masivního dřeva.
 
Obsah předmětu:
1.Úvod do problematiky modifikace dřeva (dotace 2/2) (dotace 2/2)
2.Plastifikace dřeva (dotace 2/2) (dotace 2/2)
3.Ohýbání dřeva (dotace 2/2) (dotace 2/2)
4.Barevná úprava dřeva (dotace 2/2) (dotace 2/2)
5.Lisování dřeva (dotace 2/2) (dotace 2/2)
6.Trvale tvárné dřevo (dotace 2/2) (dotace 2/2)
7.Úprava dřeva pryskyřicemi, oleji a cukry (dotace 2/2) (dotace 2/2)
8.Chemická úprava dřeva (dotace 2/2) (dotace 2/2)
9.Tepelná úprava dřeva (dotace 2/2) (dotace 2/2)
10.Mikrovlnná úprava dřeva (dotace 2/2) (dotace 2/2)
11.Plazmatická úprava dřeva (dotace 2/2) (dotace 2/2)
12.Biologická úprava dřeva (dotace 2/2) (dotace 2/2)
13.Šlechtění lesa a genetická úprava vlastností dřeva (dotace 2/2) (dotace 2/2)
14.Posuzování účinnosti modifikace dřeva (dotace 2/2) (dotace 2/2)
 
Výstupy předmětu:
-- obsah této položky nebyl definován --
Typ předmětu: povinný
Ročník: Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže: Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia: -
 
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studiumKombinované studium
Přímá výuka
     přednáška28 h0 h
     cvičení28 h0 h
     seminář0 h16 h
     konzultace0 h26 h
Samostudium
     příprava na zkoušku42 h42 h
     příprava na průběžné hodnocení8 h0 h
     příprava na průběžný test8 h30 h
     příprava prezentace8 h0 h
     zpracování seminární práce18 h26 h
Celkem140 h140 h
 
Požadavky na ukončení:
Obhájená semestrální práce, odevzdaná seminární práce, úspěšný test (60% úspěšnost), zapsaný zápočet, ústní zkouška (los ze 14 hlavních oblastí).
 
Literatura:
TypAutorNázevMísto vydáníNakladatelRokISBN
ZDEJMAL, A.Základy hydrotermické úpravy a ochrany dřeva
ZKAFKA, E.Dřevařská příručkaPrahaNakladatelství technické literatury198980-03-00009-2
ZHILL, C A S.Wood modification : chemical, thermal and other processesChichester, EnglandJohn Wiley & Sons2006978-0-470-02172-9
ZKOLLMANN, F.Technologie des Holzes und der HolzwerkstoffeBerlinSpringer-Verlag1951

Zzákladní literatura
Ddoporučená literatura


Poslední změnu provedla Ing. Alice Malá dne 4. 7. 2019.

Typ výstupu: