Sylabus předmětu SBD - Stavba dřeva (LDF - ZS 2019/2020)Help


     ECTS sylabus          Sylabus          Rozvrh          


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: SBD
Název v jazyce výuky: Stavba dřeva
Název česky: Stavba dřeva
Název anglicky: Wood Anatomy
Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (5 kreditů)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka: prezenční, 2/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 20/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Jazyk výuky: čeština
Typ studia: bakalářský
Semestr: ZS 2019/2020
Vyučující: doc. Ing. Vladimír Gryc, Ph.D. (cvičící, přednášející, zkoušející)
doc. Ing. Hanuš Vavrčík, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Výchozí předměty: ne Státní bakalářská zkouška a ne Stavba dřeva
 
Zaměření předmětu:
Podrobná znalost charakteristik makroskopické, mikroskopické a submikroskopické stavby dřeva, procesů tvorby dřeva, vzniku vad dřeva a chemického složení za současného zvládnutí praktického určování dřev na základě makroskopických a mikroskopických znaků.
 
Obsah předmětu:
1.Makroskopická stavba dřeva – základní řezy, základní a doplňkové znaky (část 1) (dotace 2/6)
2.Makroskopická stavba dřeva – základní řezy, základní a doplňkové znaky (část 2) (dotace 2/6)
3.Základy cytologie a histologie (dotace 2/0)
4.Chemické složení dřeva (dotace 2/0)
5.Struktura dřeva na buněčné úrovni – jehličnaté dřeviny, listnaté dřeviny (část 1) (dotace 2/6)
6.Struktura dřeva na buněčné úrovni – jehličnaté dřeviny, listnaté dřeviny (část 2) (dotace 2/6)
7.Variabilita struktury dřeva (dotace 2/0)
8.Struktura zdřevnatělé buněčné stěny anatomických elementů dřeva (dotace 2/0)
9.Primární růst a primární stavba stonku (dotace 2/0)
10.Činnost kambia a faktory ovlivňující tvorbu dřeva (dotace 2/0)
11.Makroskopická a mikroskopická stavba kůry a stavba jednoděložných rostlin (dotace 2/0)
12.Vady surového dříví (dotace 2/2)
13.Reakční dřevo, juvenilní dřevo (dotace 2/0)
14.Charakteristika vybraných tropických dřev (dotace 2/2)
 
Výstupy předmětu:
-- obsah této položky nebyl definován --
Typ předmětu: povinný
Ročník: Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže: Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia: -
 
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studiumKombinované studium
Přímá výuka
     přednáška28 h0 h
     cvičení28 h0 h
     konzultace0 h20 h
Samostudium
     příprava na zkoušku60 h80 h
     příprava na průběžné hodnocení24 h40 h
Celkem140 h140 h
 
Požadavky na ukončení:
zápočet
- 80% účast na cvičeních
- 2 testy v průběhu semestru (max. 40 bodů za oba testy, požadováno min. 22 bodů)
- praktické poznávání dřev -- makroskopické vzorky (nutno určit 8 z 10)
- praktické poznávání dřev -- dýhy (nutno určit 8 z 10)
- praktické poznávání dřev -- mikroskopické vzorky (nutno určit 3 ze 4)

zkouška
- předpoklad: splněný zápočet
- forma: elektronický test v UIS
- doba trvání: 35 min.
- počet otázek: 50 z toho 3 zásadní musí být bez chyby
- hodnocení: min. 70 %
 
Literatura:
TypAutorNázevMísto vydáníNakladatelRokISBN
ZGANDELOVÁ, L. -- ŠLEZINGEROVÁ, J.Stavba dřevaBrnoMendelova univerzita v Brně2014978-80-7375-966-7
ZŠLEZINGEROVÁ, J. -- GANDELOVÁ, L.Stavba dřeva (cvičení)BrnoMZLU v Brně2008978-80-7375-168-5
ZPOŽGAJ, A. -- CHOVANEC, D. -- KURJATKO, S. -- BABIAK, M.Štruktúra a vlastnosti drevaBratislavaPríroda199380-07-00600-1
ZGANDELOVÁ, L. -- ŠLEZINGEROVÁ, J. -- HORÁČEK, P.Nauka o dřevěBrnoMendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně2009978-80-7375-312-2
ZSCHWEINGRUBER, F H.Anatomie europäischer Hölzer/Anatomy of European woods : Ein Atlas zur Bestimmung europäischer Baum-, Strauch- und ZwergstrauchhölzerBernVerlag Paul Haupt19903-258-04258-6
ZWAGENFÜHR, R.Anatomie des Holzes : Strukturanalytik - Identifizierung - Nomenklatur - MikrotechnologieLeinfelden-EchterdingenDRW Verlag19993-87181-351-6

Zzákladní literatura
Ddoporučená literatura


Poslední změnu provedla Ing. Alice Malá dne 19. 11. 2019.

Typ výstupu: