Sylabus předmětu RRPRX - Odborná bakalářská praxe (FRRMS - ZS 2019/2020)Help


     ECTS sylabus          Sylabus          Rozvrh          


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: RRPRX
Název v jazyce výuky: Odborná bakalářská praxe / Professional Bachelor Practice
Název česky: Odborná bakalářská praxe
Název anglicky: Bachelor level Internship
Způsob ukončení a počet kreditů: zápočet (4 kredity)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka: prezenční, 0/0 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 0/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Jazyk výuky: čeština, angličtina
Typ studia: bakalářský
Semestr: ZS 2019/2020
Vyučující: Mgr. Pavel Reich, Ph.D. (garant)
Výchozí předměty: žádné
 
Zaměření předmětu:
- prohloubení teoretických znalostí v praxi
- uplatnění na trhu práce
- získané poznatky z praxe využít v bakalářské práci
 
Obsah předmětu:
1.odborná praxe (dotace 0/0)
 
Výstupy předmětu:
Všeobecné kompetence:
 
-Schopnost aplikace znalosti v praxi
-Schopnost organizace a plánování
-Schopnost řešit problémy
-Schopnost samostatné práce
-Týmová práce

Oborově specifické kompetence:
 
-Schopnost komunikovat s pracovním týmem
-Schopnost založit podnik

Typ předmětu: volitelný
Ročník: Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže: Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia: -
 
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studiumKombinované studium
Přímá výuka
     odborná praxe110 h0 h
Samostudium
     zpráva z exkurze, výjezdu, praxe2 h0 h
Celkem112 h0 h
 
Požadavky na ukončení:
Předložení dokladů:
- smlouva o zajištění odborné praxe
- zpráva o vykonání odborné praxe
- hodnocení pracoviště
 
Literatura:
TypAutorNázevMísto vydáníNakladatelRokISBN
Zzákon č.262/2006 Sb.zákoník práce, Sagit,úplné znění
ZTHILL, J V.Business communication todayUpper Saddle RiverPrentice Hall0-13-049176-4

Zzákladní literatura
Ddoporučená literatura


Poslední změnu provedl Bc. Vít Karber dne 31. 7. 2019.

Typ výstupu: