Sylabus předmětu PRXD - Odborná diplomová praxe (FRRMS - ZS 2019/2020)Help


     ECTS sylabus          Sylabus          Rozvrh          


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: PRXD
Název v jazyce výuky: Odborná diplomová praxe / Professional Magister Practice
Název česky: Odborná diplomová praxe
Název anglicky: Master level Internship
Způsob ukončení a počet kreditů: zápočet (6 kreditů)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka: prezenční, 0/0 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Jazyk výuky: čeština, angličtina
Typ studia: magisterský navazující
Semestr: ZS 2019/2020
Vyučující: Mgr. Pavel Reich, Ph.D. (garant)
Výchozí předměty: Státní bakalářská zkouška
 
Zaměření předmětu:
Cílem předmětů je prokázání znalostní prostřednictvím absolvování odborné diplomové praxe.
 
Obsah předmětu:
1.Odborná diplomová praxe (dotace 0/0)
 
Výstupy předmětu:
Všeobecné kompetence:
 
-Dovednosti spojené s využíváním a zpracováním informací
-Schopnost organizace a plánování
-Týmová práce
-Znalost druhého jazyka

Oborově specifické kompetence:
 
-Schopnost aktivního využívání získaných znalostí z oblasti psychologie a jednání s lidmi.
-Schopnost práce s náročnými texty, zejména schopnost pojmové analýzy a interpretace.
-Schopnost připravit a vyhodnotit investiční projekty.
-Schopnost rozpoznat a náležitě využít informační zdroje v relevantních oblastech.
-Student se dokáže podílet na řízení a administraci projektů

Typ předmětu: volitelný
Ročník: Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže: Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia: -
 
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studium
Přímá výuka
     odborná praxe160 h
Samostudium
     příprava prezentace4 h
     zpracování protokolů4 h
Celkem168 h
 
Požadavky na ukončení:
Ukončení odborné diplomové praxe bude možné na základě předložení následujících dokumentů:
- zpráva o vykonání odborné diplomové praxe,
- rozpis odpracovaných hodin,
- hodnocení pracoviště odborné diplomové praxe,
a na základě prezentace výsledků odborné diplomové praxe.
 
Literatura:
TypAutorNázevMísto vydáníNakladatelRokISBN
ZTHILL, J V.Business communication todayUpper Saddle RiverPrentice Hall0-13-049176-4
DJak úspěšně prezentovat a přesvědčitPrahaComputer Press2007978-80-251-1622-7
DUmění prezentace: jak přesvědčivě, srozumitelně a působivě prezentovatPrahaGrada Publishing80-247-9057-2
DZákoník práce : právní stav ke dni 1. května 2010PrahaC.H. Beck2010978-80-7400-227-4

Zzákladní literatura
Ddoporučená literatura


Poslední změnu provedl Bc. Vít Karber dne 31. 7. 2019.

Typ výstupu: