Sylabus předmětu PRXD - Odborná diplomová praxe (FRRMS - ZS 2019/2020)Help


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
PRXD
Název předmětu česky:
Odborná diplomová praxe
Název předmětu anglicky:
Master level Internship
Semestr:
ZS 2019/2020
Způsob ukončení a počet kreditů:
zápočet (6 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 0/0 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia:
magisterský navazující
Typ předmětu: volitelný
Typ výuky předmětu:
normální, konzultační
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština, angličtina
Garant předmětu:
Mgr. Pavel Reich, Ph.D.
Garantující ústav:
Děkanát FRRMS (FRRMS)
Fakulta:
Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií
Vyučující:
Ing. Alice Kozumplíková, Ph.D. (cvičící, přednášející, zkoušející)
Mgr. Pavel Reich, Ph.D. (garant)
Prerekvizity:
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Cílem předmětů je prokázání znalostní prostřednictvím absolvování odborné diplomové praxe.
 
Obsah předmětu:
1.
Odborná diplomová praxe (dotace 0/0)
Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
odborná praxe160 h
příprava prezentace4 h
zpracování protokolů
4 h
Celkem168 h
 
Požadavky na ukončení:
Ukončení odborné diplomové praxe bude možné na základě předložení následujících dokumentů:
- zpráva o vykonání odborné diplomové praxe,
- rozpis odpracovaných hodin,
- hodnocení pracoviště odborné diplomové praxe,
a na základě prezentace výsledků odborné diplomové praxe.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Celkem0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
THILL, J V. Business communication today. 7. vyd. Upper Saddle River: Prentice Hall, 606 s. ISBN 0-13-049176-4.

Doporučená:
Jak úspěšně prezentovat a přesvědčit. 2. vyd. Praha: Computer Press, 2007. 109 s. ISBN 978-80-251-1622-7.
Umění prezentace: jak přesvědčivě, srozumitelně a působivě prezentovat. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 111 s. ISBN 80-247-9057-2.
Zákoník práce : právní stav ke dni 1. května 2010. Praha: C.H. Beck, 2010. 410 s. ISBN 978-80-7400-227-4.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vyučován v předchozích obdobích:
ZS 2020/2021, LS 2019/2020, LS 2018/2019, ZS 2018/2019, LS 2017/2018, ZS 2017/2018 (a starší)
Místo výuky:
-- obsah této položky nebyl definován --


Poslední změnu provedl Bc. Vít Karber dne 31. 7. 2019.

Typ výstupu: