Sylabus předmětu PAS - Programy a strategie regionálního rozvoje (FRRMS - ZS 2019/2020)


     ECTS sylabus          Sylabus          Rozvrh          


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: PAS
Název v jazyce výuky: Programy a strategie regionálního rozvoje
Název česky: Programy a strategie regionálního rozvoje
Název anglicky: Programmes and Strategy of Regional Development
Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (5 kreditů)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka: prezenční, 2/1 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 20/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Jazyk výuky: čeština
Typ studia: magisterský navazující
Semestr: ZS 2019/2020
Vyučující: doc. RNDr. Aleš Ruda, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, tutor, zkoušející)
Výchozí předměty: ne Programy a strategie regionálního rozvoje v AJStátní bakalářská zkouška
 
Zaměření předmětu:
Předmět je zaměřen na aplikaci principu programování v oblasti financování veřejných potřeb - služeb a investic. Předmět aplikuje obecné poznatky strategického plánování a řízení na veřejný sektor. Součástí je analýza a oponentura vybraných částí oborových a regionálních/místních strategií, programů a akčních plánů, s následnou formulací vlastních tezí uvedených typů dokumentů.
 
Obsah předmětu:
1.Metodologie regionálního rozvoje, regionální analýza (dotace 2/0)
2.Strategie ve veřejném sektoru (dotace 2/0)
3.Princip programování a jeho aplikace (dotace 2/0)
4.Programy a akční plány jako nástroje návrhové části veřejných strategií (dotace 4/2)
5.Fáze a procesy programového cyklu (dotace 2/4)
 
a.Programování, partnerství, cyklus a zpracování programu

6.Analytická a návrhová část strategických dokumentů. SWOT analýza jako přechodový nástroj (dotace 6/4)
 
a.Analytické nástroje strategie -- soubor socio-ekonomické analýzy, stakeholder analýza, SWOT analýza
b.Návrhové nástroje -- formulace strategie, identifikace stromu strategických cílu, priorit, opatření

7.Financování strategií a veřejných výdajových programů (dotace 4/0)
 
a.Institucionální a programové financování

8.Monitorování, hodnocení a evaluace strategií a programů (dotace 6/4)
 
a.Principy hodnocení a evaluace (ex-ante, interim, ex-post), Indikátory socio-ekonomických dopadů strategií a programů, SEA

 
Výstupy předmětu:
Všeobecné kompetence:
 
-Dovednosti spojené s využíváním a zpracováním informací
-Schopnost aplikace znalosti v praxi
-Schopnost organizace a plánování
-Týmová práce

Oborově specifické kompetence:
 
-Aplikace stakeholder analýzy a C-A metod při řízení veřejného výdajového programu.
-Tvorba textu koncepce pro organizace veřejného sektoru.
-Tvorba textu veřejného výdajového programu.
-Vykonávat manažerské funkce ve státní správě, samosprávě.

Typ předmětu: volitelný
Ročník: Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže: Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia: -
 
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studiumKombinované studium
Přímá výuka
     přednáška28 h20 h
     seminář14 h0 h
     konzultace10 h0 h
     veřejná prezentace (ústní)7 h0 h
Samostudium
     příprava na zkoušku40 h75 h
     příprava na průběžný test21 h0 h
     příprava prezentace20 h15 h
     zpracování seminární práce0 h30 h
Celkem140 h140 h
 
Požadavky na ukončení:
Kurz je zakončen písemnou zkouškou. Jeden písemný test v rozsahu 60 min. Student musí získat minimálně 60 %.

 
Literatura:
TypAutorNázevMísto vydáníNakladatelRokISBN
ZPETRŮJ, M.Programy a strategie v regionálním rozvoji: studijní oporaBrnoMendelova univerzita v Brně2013978-80-7375-749-6
DLACINA, L.Základní kurz pro strategické plánování a řízení veřejných projektůPrahaÚřad vlády ČR200480-86734-24-2
DOCHRANA, F.Veřejná volba a řízení veřejných výdajůPrahaEkopress200380-86119-71-8
DPEKOVÁ, J. -- PILNÝ, J. -- JETMAR, M.Veřejná správa a finance veřejného sektoruPrahaASPI200580-7357-052-1

Zzákladní literatura
Ddoporučená literatura


Poslední změnu provedl Bc. Vít Karber dne 3. 6. 2019.

Typ výstupu: