Sylabus předmětu ZMVT - Zkoušení motorových vozidel (ICV - ZS 2019/2020)


     ECTS sylabus          Sylabus          Rozvrh          


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: ZMVT
Název v jazyce výuky: Zkoušení motorových vozidel
Název česky: Zkoušení motorových vozidel
Název anglicky: Motor Vehicles Testing
Způsob ukončení a počet kreditů: zápočet (3 kredity)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka: prezenční, 2/1 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 8/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Jazyk výuky: čeština
Typ studia: bakalářský
Semestr: ZS 2019/2020
Vyučující: doc. Ing. Jiří Čupera, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, tutor, zkoušející)
Výchozí předměty: studovat na fakultě ICV
 
Zaměření předmětu:
Cílem předmětu je získání znalostí a praktických dovedností v oblasti měření a zkoušení parametrů motorových vozidel. Důraz je kladen zejména na praktická cvičení a schoponst flexibilně přistupovat k rozličným měřicím úlohám.
 
Obsah předmětu:
1.Proces měření a vyhodnocení dat, přístroje, chyby měření (dotace 2/4)
 
a.Definice měření.
b.Měřicí přístroje a měřicí zařízení.
c.Determinace chyb měření.
d.Vyhodnocení dat a prezentace výsledků.

2.Metody měření fyzikálních veličin relevantních ke zkoušení vozidel (dotace 4/4)
 
a.Základní principy měření.
b.Snímače v oblasti zkoušení vozidel.
c.Parazitní vlivy při zkoušení (vibroanalýza, analýza zvuku).

3.Zkoušení soustav podvozků vozidel (dotace 4/4)
 
a.Zkoušení náprav, uložení.
b.Zkoušení odpružení a řízení.
c.Testování brzdových systémů.
d.Zkoušení elektronických systémů brzd.

4.Hancí charakteristika vozidla (dotace 2/6)
 
a.Měření odporů působících proti vozidlu.
b.Měření limitních stavů - skluz, prokluz.
c.Tvorba a ověření modelu hnací charakteristiky.

5.Zařízení pro zkoušení pohonu vozidel (dotace 4/8)
 
a.Charakteristiky spalovacích motorů.
b.Metody měření charakteristik spalovacích motorů.
c.Motorové zkušebny.
d.Válcové dynamometry.

6.Zkoušení převodových ústrojí (dotace 2/2)
 
a.Zkoušení převodovek.
b.Testování trakce vozidla.
c.Zkoušení pneumatik na válcovém dynamometru.

7.Zkoušení pasivní bezpečnosti a komfortních systémů (dotace 4/2)
 
a.Zkoušky částí pasivní bezpečnosti.
b.Nárazové testy a jejich hodnocení.
c.Zkoušení komfortních systémů vozidel a osvětlení.

8.Simulace a virtuální instrumentace (dotace 2/4)
 
a.Simulace vozidlových systémů a odezva měřicího řetězce.
b.Virtuální přístroje.
c.Úvod do systému LabVIEW.

 
Výstupy předmětu:
-- obsah této položky nebyl definován --
Typ předmětu: volitelný
Ročník: Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže: Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia: -
 
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studiumKombinované studium
Přímá výuka
     přednáška28 h0 h
     cvičení28 h0 h
     konzultace0 h18 h
Samostudium
     příprava na zkoušku36 h56 h
     příprava na průběžné hodnocení16 h18 h
     zpracování projektů32 h48 h
Celkem140 h140 h
 
Požadavky na ukončení:
Pro splnění požadavků pro zápočet je nutná účast na cvičeních, splnění průběžných písemných testů z 80 % a odevzdání dvou semestrálních projektů. Zkouška probíhá nejprve písemnou formou 60 minut, kde student musí vypočítat zadaný příklad, dále musí odpovědět na otázky minimálně z 60%. Poté následuje ústní zkoušení.
 
Literatura:
TypAutorNázevMísto vydáníNakladatelRokISBN
ZVLK, F.Zkoušení a diagnostika motorových vozidel: výkon vozidla, brzdné vlastnosti, převodová ústrojí, řízení, geometrie kol, tlumiče a pružiny, řiditelnost a ovladatelnost, životní zkoušky, motor, zapalování, elektronické systémyBrnoFrantišek Vlk200580-239-3717-0
ZEngine testing theory and practiceOxfordBurlington, MA2007978-0-7680-1850-9
DVLK, F.Dynamika motorových vozidelBrnoFrantišek Vlk200380-239-0024-2

Zzákladní literatura
Ddoporučená literatura


Poslední změnu provedl Josef Schmied, DiS. dne 19. 8. 2019.

Typ výstupu: