Sylabus předmětu OJAT - Odborný jazyk AJ (ICV - ZS 2019/2020)Help


     ECTS sylabus          Sylabus          Rozvrh          


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: OJAT
Název v jazyce výuky: Professional language English
Název česky: Odborný jazyk AJ
Název anglicky: Professional language EN
Způsob ukončení a počet kreditů: zápočet (3 kredity)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka: prezenční, 1/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 8/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Jazyk výuky: angličtina
Typ studia: bakalářský
Semestr: ZS 2019/2020
Vyučující: Mgr. Lea Hasíková (cvičící, přednášející, zkoušející)
RNDr. Mgr. Miroslav Horák, Ph.D. (garant)
Mgr. Pavel Reich, Ph.D. (cvičící, přednášející, zkoušející)
Výchozí předměty: studovat na fakultě ICV
 
Zaměření předmětu:
Cílem předmětu je upevnění získaných znalostí a zdokonalování ve všech dovednostech, hlavně v oblasti komunikativní - porozumění a schopnost reagovat v angličtině. Výuka předmětu je založena na využití moderních metod s hlavním těžištěm v prohloubení jazykových dovedností a kompetencí - především strategické, pragmatické a produktivní.
 
Obsah předmětu:
1.Analýza studijního programu TZP (dotace 3/3)
 
a.prezentace Mendelu
b.porovnání studijních programů v rámci Univerzit EU
c.Dotazníkové šetření

2.Volba povolání, Mzdy a platy, Prognozování a Plánování (dotace 3/3)
 
a.analýza odborného textu
b.analýza poslechu pro hlavní a specifickou informaci
c.rozvoj jazykových dovedností

3.Podnikání jako ekonomická činnost, Podnik jako ekonomický subjekt (dotace 3/3)
 
a.analýza odborného textu
b.analýza poslechu pro hlavní a specifickou informaci
c.rozvoj jazykových dovedností

4.Řízení výrobku, Obchodní portfoliová matice, Výrobkově tržní matice růstu (dotace 3/3)
 
a.analýza četby
b.analýza autentického poslechu
c.rozvoj jazykových dovedností

5.Distribuční strategie, Vertikální integrace, Horizontální integrace (dotace 3/3)
 
a.analýza četby
b.analýza autentického poslechu
c.rozvoj jazykových dovedností

6.Finanční řízení, Pomocné ukazatele, Finanční výkony (dotace 3/3)
 
a.analýza četby
b.analýza poslechu
c.rozvoj jazykových dovedností

7.Segmentace cílových trhů, Zdroje údajů (dotace 3/3)
 
a.analýza četby
b.analýza poslechu
c.rozvoj jazykových dovedností

8.Kontinuální průzkum, Motivační půzkum, Proces rozhodování (dotace 3/3)
 
a.recyklace slovní zásoby

9.Chování zákazníků, Třídění zákazníků, Analýza prostředí (dotace 2/2)
 
a.Opakování

10.Finální projekt (dotace 2/2)
 
Výstupy předmětu:
Všeobecné kompetence:
 
-Kapacita k učení se
-Kapacita vytvářet nové myšlenky (kreativita)
-Pochopení kultur a zvyků v jiných zemích
-Schopnost analýzy a syntézy
-Schopnost pracovat v interdisciplinárním týmu
-Schopnost samostatné práce
-Týmová práce
-Uvědomění si konceptu kvality
-Znalost druhého jazyka

Oborově specifické kompetence:
 
-Pochopeni kultur a zvyku v jinych zemich
-Schopnost komunikovat v cizim jazyce s vyuzitim terminologie daného vedniho oboru
-Schopnost zpracovávat a obratne využívat informace v cizim jazyce
-Student čte s porozuměním cizojazyčný text
-Student dokáže vytvořit odborný článek v cizím jazyce
-Student umí komunikovat v cizím jazyce včetně používání základní odborné terminologie
-Uvedomovani si a respektovani hledisek vycházejících z neevropských národních a kulturních prostredi

Typ předmětu: volitelný
Ročník: Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže: Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia: -
 
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studiumKombinované studium
Přímá výuka
     přednáška28 h0 h
     cvičení28 h0 h
     konzultace0 h10 h
Samostudium
     příprava na zkoušku10 h30 h
     příprava na průběžné hodnocení4 h14 h
     příprava na průběžný test4 h10 h
     zpracování projektů10 h20 h
Celkem84 h84 h
 
Požadavky na ukončení:
Zkouška - požadované znalosti v rozsahu probrané látky.
Studenti budou psát v průběhu semestru 3 testy.
Účast v testech je povinná.
 
Literatura:
TypAutorNázevMísto vydáníNakladatelRokISBN
ZListening extra: a resource book of multi-level skills activitiesCambridgeCambridge University Press20040-521-75461-5
ZWriting extra: a resource book of multi-level skills activitiesCambridgeCambridge University Press20040-521-53287-6
ZGAMMIDGE, M.Speaking extra: a resource book of multi-level skills activitiesCambridgeCambridge University Press2004978-0-521-75464-4
ZBARTŮŇKOVÁ, L.Would the Implementation of IFRS for SMEs Influence Financial Statements of Czech Businesses?978-80-7157-743-0
Z15th International Conference on MATHEMATICS and COMPUTERS in BUSINESS and ECONOMICS (MCBE '14)

Zzákladní literatura
Ddoporučená literatura


Poslední změnu provedl Josef Schmied, DiS. dne 27. 5. 2019.

Typ výstupu: