Sylabus předmětu ZOUDI - Zpracování obrazu pro úlohy dřevařského inženýrství (LDF - ZS 2019/2020)Help


     ECTS sylabus          Sylabus          Rozvrh          


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: ZOUDI
Název v jazyce výuky: Zpracování obrazu pro úlohy dřevařského inženýrství
Název česky: Zpracování obrazu pro úlohy dřevařského inženýrství
Název anglicky: Image Processing for Wood Technology
Způsob ukončení a počet kreditů: zápočet (3 kredity)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka: prezenční, 0/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 20/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Jazyk výuky: čeština
Typ studia: bakalářský
Semestr: ZS 2019/2020
Vyučující: Ing. Martin Brabec, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Ing. Tomáš Kolář, Ph.D. (cvičící, přednášející, zkoušející)
Ing. Václav Sebera, Ph.D. (cvičící, přednášející, zkoušející)
Ing. Jan Tippner, Ph.D. (cvičící, přednášející, zkoušející)
Výchozí předměty: Státní bakalářská zkouška
 
Zaměření předmětu:
Cílem předmětu je seznámit studenty se základy z oblasti zpracování obrazu. Důraz bude kladen na to, aby studenti byli po absolvování předmětu schopni prakticky analyzovat obrazová data z nejrůznějších oblastí vyučovaných na LDF a to zejména ve svých závěrečných pracích (anatomie dřeva, kompozitní materiály na bázi dřeva, biologie, arboristika aj.). Studenti se během předmetu seznámí s několika nástroji obrazové analýzy, důraz však bude kladen na práci v open-source aplikaci ImageJ.
 
Obsah předmětu:
1.Úvod do zpracování obrazu (dotace 0/2)
2.Techniky pořizování obrazových dat (dotace 0/2)
3.Nástroje obrazové analýzy (dotace 0/2)
4.Proces pořízení obrazu (dotace 0/4)
5.Parametry digitálního obrazu (dotace 0/2)
6.Filtrace digitálního obrazu (dotace 0/4)
7.Využití lokálních filtrací ve zpracování obrazu (dotace 0/2)
8.Základy matematické morfologie binárních obrazů (dotace 0/2)
9.Optické měření deformací (dotace 0/2)
10.Využití analýzu obrazu v Dendrochronologii (dotace 0/2)
11.Obrazová analýza v Anatomii dřeva (WinCell) (dotace 0/2)
12.Videoanalýza kinematických jevů (dotace 0/2)
 
Výstupy předmětu:
Všeobecné kompetence:
 
-Dovednosti spojené s využíváním a zpracováním informací
-Schopnost aplikace znalosti v praxi
-Schopnost řešit problémy
-Schopnost samostatné práce

Oborově specifické kompetence:
 
-Dovednost spočítat počet částic (objektů) na snímku
-Schopnost aplikovat profesní znalosti pro řešení praktických dřevařských problémů.
-Schopnost měřit rozměry objektů na snímku
-Schopnost provest histogramovou analýzu a prahovací binarizaci snímku
-Schopnost samostatně měřit a vyhodnotit experimentální data.

Typ předmětu: volitelný
Ročník: Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže: Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia: -
 
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studiumKombinované studium
Přímá výuka
     cvičení28 h10 h
     konzultace20 h30 h
Samostudium
     příprava na průběžné hodnocení14 h22 h
     zpracování protokolů10 h10 h
     zpracování seminární práce12 h12 h
Celkem84 h84 h
 
Požadavky na ukončení:
Předmět je ukončen zápočtem skládajícím se ze zpracování seminární práce a zápočtového testu.
Seminární práce bude mít rozsah cca 3 - 5 stran a bude zaměřena na vybranou konkrétní aplikaci zpracování obrazu v průmyslu.
Zápočotvý test bude mít 30 otázek, na některé z nich bude třeba odpovědět ve formě vět, na některé formou zaškrtnutí správné odpovědi.
 
Literatura:
TypAutorNázevMísto vydáníNakladatelRokISBN
ZLAMARI, L.Assess 2.0 : image analysis software for disease quantificationSaint Paul, MNThe American Phytopathological Society20080-89054-394-1-
ZComputer imaging: digital image analysis and processingBoca RatonTaylor & Francis0-8493-2919-1
ZGLASBEY, C A. -- HORGAN, G.Image Analysis for the Biological SciencesChichesterJohn Wiley & Sons19940-471-93726-6
ZYOO, T S.Insight into images : principles and practice for segmentation, registration, and image analysisWellesleyA K Peters20041-56881-217-5
ZSEUL, M. -- OGORMAN, L. -- SAMMON, M.Practical algorithms for image analysis: description, examples, programs, and projectsCambridgeCambridge University Press2008978-0-521-88411-2
ZGONZALEZ, R C. -- EDDINS, S L.Digital image processing using MATLABUpper Saddle River,McGraw - Hill.978-0-07-713861-5
ZImage correlation for shape, motion and deformation measurements: basic concepts, theory and applicationsNew YorkSpringer2009978-0-387-78746-6
ZALLEN, J H.Mechanics of materials for dummiesHoboken, NJWiley978-0-470-94273-4
ZHOLZNER, S.Differential equations for dummiesHoboken, NJWiley978-0-470-17814-0

Zzákladní literatura
Ddoporučená literatura


Poslední změnu provedla Ing. Alice Malá dne 19. 11. 2019.

Typ výstupu: