Sylabus predmetu PRXNL - Předdiplomní praxe (LDF - ZS 2019/2020)


     ECTS sylabus          Sylabus          Rozvrh          


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: PRXNL
Název v jazyce výuky: Předdiplomní praxe
Název česky: Předdiplomní praxe
Název anglicky: Practical Training
Způsob ukončení a počet kreditů: zápočet (0 kreditů)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka: prezenční, 0/0 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 0/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Jazyk výuky: čeština
Typ studia: magisterský; magisterský navazující
Semestr: ZS 2019/2020
Vyučující: Ing. Zdeněk Adamec, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Tomáš Badal, PhD. (zkoušející)
doc. Ing. Petr Čermák, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Jan Dvořák, Ph.D. (garant, zkoušející)
Ing. Martin Ernst, Ph.D. (zkoušející)
PhDr. Petr Fiľo, Ph.D. (zkoušející)
doc. Ing. Jiří Foit, Ph.D. (zkoušející)
prof. Ing. Vladimír Gryc, Ph.D. (zkoušející)
prof. Ing. Otakar Holuša, Ph.D. et Ph.D. (zkoušející)
Ing. Václav Hurt, Ph.D. (zkoušející)
doc. Dr. Ing. Jan Kadavý (zkoušející)
Ing. et Ing. Jiří Kadlec, Ph.D. (zkoušející)
doc. Ing. Jiří Kamler, Ph.D. (zkoušející)
doc. Ing. Radomír Klvač, Ph.D. (zkoušející)
Dr. Ing. et Ing. Miroslav Kravka (zkoušející)
prof. Ing. Emanuel Kula, CSc. (zkoušející)
doc. RNDr. Irena Marková, CSc. (zkoušející)
Ing. Antonín Martiník, Ph.D. (zkoušející)
prof. Ing. Oldřich Mauer, DrSc. (zkoušející)
prof. Ing. Jindřich Neruda, CSc. (zkoušející)
doc. Ing. Radek Pokorný, Ph.D. (zkoušející)
doc. Ing. Radomír Řepka, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Martin Svátek, Ph.D. (zkoušející)
doc. Ing. Jiří Tauber, Ph.D. (zkoušející)
doc. Ing. Luboš Úradníček, CSc. (zkoušející)
Výchozí předměty: Státní bakalářská zkouška
 
Zaměření předmětu:
Cílem předmětu je sběr a vyhodnocení dat pro zpracování diplomové práce.
 
Obsah předmětu:
1.sběr dat a metodika zpracování závěrrčné práce (dotace 20/20)
 
Výstupy předmětu:
Všeobecné kompetence:
 
-Dovednosti spojené s využíváním a zpracováním informací
-Interpersonální dovednosti
-Schopnost analýzy a syntézy
-Schopnost samostatné práce

Oborově specifické kompetence:
 
-Ekosystémové služby v lesním hospodářství
-Orientace v databázové struktuře LHP
-Rozvíjení abstraktního myšlení při studiu ekonomických pojmů a souvislostí mezi nimi.
-Schopnost práce v terénu
-Schopnost správně používat statistický software

Typ předmětu: volitelný
Ročník: Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže: Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia: -
 
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studiumKombinované studium
Přímá výuka
     laboratorní práce20 h20 h
     práce v terénu20 h20 h
     konzultace10 h10 h
Samostudium
     zpracování seminární práce20 h20 h
Celkem70 h70 h
 
Požadavky na ukončení:
zápočet - zpracování metodiky práce, sběr dat a jejich vyhodnocení
 
Literatura:
TypAutorNázevMísto vydáníNakladatelRokISBN
ZDiplomové a závěrečné práceOlomoucUniverzita Palackého, Pedagogická fakulta200280-244-0458-3
ZHOLOUŠOVÁ, D. a kol.Jak psát diplomové a závěrečné práceOlomoucUniverzita Palackého, Pedagogická fakulta199980-7067-841-0
ZKATUŠČÁK, D. -- DROBÍKOVÁ, B. -- PAPÍK, R.Jak psát závěrečné a kvalifikační práce: jak psát bakalářské práce, diplomové práce, dizertační práce, specializační práce, habilitační práce, seminární a ročníkové práce, práce studentské vědecké a odborné činnosti, jak vytvořit bibliografické citace a odkazy a citovat tradiční a elektronické dokumentyNitraEnigma2008978-80-89132-70-6

Zzákladní literatura
Ddoporučená literatura


Poslední změnu provedla Ing. Alice Malá dne 19. 11. 2019.

Typ výstupu: