Sylabus předmětu HTO - Historické technické objekty (LDF - ZS 2019/2020)Help


     ECTS sylabus          Sylabus          Rozvrh          


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: HTO
Název v jazyce výuky: Historické technické objekty
Název česky: Historické technické objekty
Název anglicky: Historical Technical Objects
Způsob ukončení a počet kreditů: zápočet (3 kredity)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka: prezenční, 0/2/2 (h týdně/h týdně/dny v semestru) (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 12/0/0 (h/h/dny v semestru) (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Jazyk výuky: čeština
Typ studia: bakalářský; magisterský
Semestr: ZS 2019/2020
Vyučující: Ing. Veronika Hunková, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející)
Výchozí předměty: Státní bakalářská zkouška
 
Zaměření předmětu:
Předmět se zabývá dřevěnými technickými objekty, jejich historickým vývojem, návazností na tehdejší možnosti a poznatky, typologií, konstrukcí a materiálem.
 
Obsah předmětu:
1.Úvod do problematiky technických památek. Druhy, rozsah, stav, význam, péče o ně. Zaměření na dřevěné objekty, konstrukce, části. (dotace 0/2)
2.Zaměřování a dokumentace technických památek (dotace 0/2)
3.Historické stavební postupy, pomůcky, nářadí a zařízení (zvedáky, kladky, dřevěné jeřáby, ...) (dotace 0/2)
4.Vodní díla (rumpály, vodovody, náhony, jezy, zdrže, plavební kanály) (dotace 0/2)
5.Doprava po vodě (vory, čluny, lodě) (dotace 0/2)
6.Způsoby pohonu technických zařízení (vodní a větrná kola, žentoury, šlapací kola) (dotace 0/2)
7.Převodová zařízení a mechanismy (hřídele, paleční kola,...) (dotace 0/2)
8.Pily a jejich vybavení (rámové, pásové a kotoučové pily, mechanizace, postupy výroby) (dotace 0/2)
9.Mlýny vodní a větrné (jejich vybavení, výrobní postupy) (dotace 0/2)
10.Potravinářská zařízení (sušičky na ovoce, lisovny oleje, varny povidel, ...) (dotace 0/2)
11.Další technická zařízení (hamry, stoupy, mandly, bělidla,...) (dotace 0/2)
12.Důlní činnost (důlní výdřeva a doprava, čerpadla, těžní stroje) (dotace 0/2)
13.Dopravní prostředky (povozy, auta, vagony) (dotace 0/2)
 
Výstupy předmětu:
Všeobecné kompetence:
 
-Dovednosti spojené s využíváním a zpracováním informací
-Schopnost komunikovat s experty v jiném oboru
-Schopnost pracovat v interdisciplinárním týmu
-Základní všeobecné znalosti

Oborově specifické kompetence:
 
-Analýza a řešení problémů technického charakteru
-Schopnost odhadnout historickou hodnotu konstrukce
-Schopnost rekonstruovat postup výroby dřevěných technických objektů
-Znalost historických technických objektů ze dřeva

Typ předmětu: volitelný
Ročník: Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže: Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia: -
 
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studiumKombinované studium
Přímá výuka
     cvičení26 h0 h
     práce v terénu16 h24 h
     konzultace0 h14 h
     projektová práce10 h20 h
     workshop12 h0 h
Samostudium
     příprava prezentace4 h0 h
     zpracování seminární práce16 h26 h
Celkem84 h84 h
 
Požadavky na ukončení:
Odevzdání semestrální práce zabývající se daným technickým objektem včetně výkresové dokumentace a dřevěného modelu daného objektu nebo účast na workshopech zaměřených na využití historických technologií v současnosti.
 
Literatura:
TypAutorNázevMísto vydáníNakladatelRokISBN
ZAGRICOLA, G. -- JEŽEK, B. -- HUMMEL, J.Jiřího Agricoly Dvanáct knih o hornictví a hutnictví : Georgii Agticolae De re metallica libri XIIOstravaMontanex200180-7225-057-4x
ZŠTĚPÁN, L. -- KŘIVANOVÁ, M.Dílo a život mlynářů a sekerníků v ČecháchPrahaArgo200080-7203-254-2
ZNOŽIČKA, J.Přehled vývoje našich lesůPrahaStátní zemědělské nakladatelství1957
ZHOŇKOVÁ, I. a kol.Větrné mlýny v Čechách, na Moravě a ve SlezskuPrahaOlympia2010978-80-7376-201-8
ZHAJŠMAN, J. a kol.Příručka amatérského archeologa, aneb, Do mrtvých se nekopePrahaLibri2009978-80-7277-395-4

Zzákladní literatura
Ddoporučená literatura


Poslední změnu provedla Ing. Alice Malá dne 19. 11. 2019.

Typ výstupu: