Sylabus predmetu DKD - Dendrologie (LDF - ZS 2019/2020)


     ECTS sylabus          Sylabus          Rozvrh          


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: DKD
Název v jazyce výuky: Dendrologie
Název česky: Dendrologie
Název anglicky: Introduction to Dendrology
Způsob ukončení a počet kreditů: zápočet (3 kredity)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka: prezenční, 0/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 16/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Jazyk výuky: čeština
Typ studia: bakalářský
Semestr: ZS 2019/2020
Vyučující: Ing. Martin Šenfeldr, Ph.D. (cvičící, garant)
Ing. Soňa Tichá, Ph.D. (cvičící, přednášející, zkoušející)
Výchozí předměty: ne Státní bakalářská zkouška
 
Zaměření předmětu:
Podat studentům informaci o dřevinách, jakožto klíčových organizmech produkujících obnovitelnou surovinu a zdroj energie - dřevo. Seznámit studenty s možnostmi praktického využití dřevin. Naučit studenty pracovat s odborným botanickým názvoslovím, poznávání dřevařsky upotřebitelných druhů dřevin podle morfologických znaků, včetně jejich taxonomického zařazení a pojmenování dle vědecké nomenklatury.
 
Obsah předmětu:
1.Gymnospermae (dotace 0/6)
 
a.čeleď: Pinaceae,
Pinaceae: Abies alba, nordmanniana, grandis, concolor, Picea abies, pungens, omorika, glauca, Tsuga canadensis, Pseudotsuga menziesii, Pinus sylvestris, rotundata, nigra, ponderosa, strobus, cembra, Larix decidua, Cedrus sp.
b.čeleď: Cupressaceae:Juniperus communis, virginiana, Chamaecyparis lawsoniana, Platycladus orientalis, Thuja occidentalis, plicata
c.čeleď: Taxodiaceae: Cryptomeria japonica, Sequoiadendron giganteum, Metasequoia glyptostroboides,
Taxaceae:Taxus baccata,
Ginkgoaceae: Ginkgo biloba

2.Angiospermae (dotace 0/16)
 
a.čeleď: Fagaceae: Fagus sylvatica, Quercus - robur, petraea, pubescens, cerris, rubra, Castanea sativa,
čeleď: Corylaceae: Carpinus betulus, Corylus - avellana, colurna,
čeleď: Betulaceae: Betula - pendula, pubescens, Alnus - glutinosa, incana
b.čeleď: Tiliaceae: Tilia cordata, platyphyllos,
čeleď: Ulmaceae: Ulmus - carpinifolia, laevis, scabra,
čeleď: Salicaceae: Populus - alba, nigra, tremula, canescens, euroamericana, Salix - alba, fragilis, triandra, viminalis, purpurea, caprea,
c.čeleď: Oleaceae: Fraxinus - excelsior, angustifolia, americana, Ligustrum vulgare, Syringa vulgaris,
čeleď: Aceraceae: Acer - pseudoplatanus, platanoides, campestre, negundo, saccharinum
čeleď: Rhamnaceae: Rhamnus cathartica, Frangula alnus,
čeleď: Cornaceae: Cornus mas, Swida sanguinea
d.čeleď: Amygdalaceae: Cerasus - avium, mahaleb, Prunus domestica, spinosa, Padus avium, serotina, Armeniaca vulgaris, Persica vulgaris
čeleď: Malaceae: Pyrus pyraster, Malus sylvestris, Sorbus - aucuparia, aria, torminalis, Crataegus - monogyna, laevigata
čeleď: Rosaceae: Rosa canina
e.čeleď: Loniceraceae: Sambucus nigra, Viburnum opulus, lantana, Lonicera xylosteum, Symphoricarpos albus
čeleď: Araliaceae: Hedera helix
čeleď: Vitaceae: Vitis vinifera
čeleď: Grossulariaceae:Ribes grossularia
čeleď: Celastraceae: Euonymus europaeus
čeleď: Berberidaceae:Berberis vulgaris
f.čeleď: Fabaceae:Robinia pseudoacacia, Sophora japonica, Laburnum anagyroides
čeleď: Caesalpiniaceae: Gleditsia triacanthos
čeleď: Magnoliaceae: Liriodendron tulipifera
čeleď: Platanaceae: Platanus acerifolia
čeleď: Moraceae: Morus alba
čeleď: Scrophulariaceae:Pawlovnia tomentosa
čeleď: Bignoniaceae: Catalpa bignonioides
čeleď: Buxaceae:Buxus sempervirens
čeleď: Elaeagnaceae: Elaeagnus angustifolia
čeleď: Hippocastanaceae:Aesculus hippocastanum
čeleď: Juglandaceae: Carya ovata, Juglans regia, nigra
čeleď: Anacardiaceae: Rhus typhina
čeleď: Simaroubaceae: Ailanthus altissima
g.exkurse: Botanická zahrada a arboretum MZLU
h.exkurse: Lužánky, případně BZ Kotlářská

 
Výstupy předmětu:
Všeobecné kompetence:
 
-Dovednosti spojené s využíváním a zpracováním informací
-Schopnost aplikace znalosti v praxi
-Základní všeobecné znalosti

Oborově specifické kompetence:
 
-Schopnost určit běžné druhy dřevin v terénu
-Znalost běžných domácích a pěstovaných druhů dřevin, zejména stromů
-Znalost praktického využití dřevin

Typ předmětu: volitelný
Ročník: Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže: Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia: -
 
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studiumKombinované studium
Přímá výuka
     přednáška0 h10 h
     cvičení22 h0 h
     odborná exkurze4 h4 h
     konzultace2 h0 h
     veřejná prezentace (ústní)2 h0 h
Samostudium
     příprava na průběžné hodnocení40 h50 h
     příprava na průběžný test10 h10 h
     zpracování seminární práce4 h10 h
Celkem84 h84 h
 
Požadavky na ukončení:
Zápočet - praktické poznávání dřevin:
1. listnáče podle herbářových položek (všechny druhy probrané na cvičeních)
2. jehličnany - čerstvé větve(všechny druhy probrané na cvičeních)
3. větvičky v zimním stavu - pupeny
4. Šišky, plody a semena jehličnanů i listnáčů
5. dřevo s kůrou nebo borkou
 
Literatura:
TypAutorNázevMísto vydáníNakladatelRokISBN
ZKOLIBÁČOVÁ, S. -- ÚRADNÍČEK, L. -- ČERMÁK, P. a kol.Dendrologie: cvičení 1BrnoMendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně200280-7157-619-0
ZÚRADNÍČEK, L. -- MADĚRA, P. -- TICHÁ, S. -- KOBLÍŽEK, J.Dřeviny České republikyKostelec nad Černými LesyLesnická práce, s.r.o.2009978-80-87154-62-5
ZTICHÁ, S. -- ÚRADNÍČEK, L.Multimediální obrazový atlas dřevinMZLU Brno978-80-7375-274-3
ZÚRADNÍČEK, L. -- TICHÁ, S. -- MADĚRA, P.DendrologieBrnoMendelova universita2014978-80-7509-181-9
ZÚRADNÍČEK, L.Lesnická dendrologie I.: (Gymnospermae)BrnoMendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně200380-7157-643-3
ZÚRADNÍČEK, L.Lesnická dendrologie II.: (Angiospermae)V BrněMendelova zemědělská a lesnická univerzita200480-7157-760-X
DPEJCHAL, M.Coniferia: Multimediální atlas jehličnatých dřevinBrno
DKlíč k určování dřevin podle pupenů a větvičekPrahaSPN1989
DKREMER, B P.Stromy: v Evropě zdomácnělé a zavedené druhyPrahaEuromedia Group200680-242-1636-1
DMIKULA, A. -- STARÝ, F.Naše stromy a keře
DPOKORNÝ, J.Jehličnany lesů a parkůPrahaStátní zemědělské nakladatelství1963
DPOKORNÝ, J. -- FÉR, F.Listnáče lesů a parkůPrahaStátní zemědělské nakladatelství1964
DVĚTVIČKA, V.Evropské stromyPrahaAventinum200480-7151-238-9

Zzákladní literatura
Ddoporučená literatura


Poslední změnu provedla Ing. Alice Malá dne 19. 11. 2019.

Typ výstupu: