Sylabus předmětu ZCPPV - Základy CAD pro průmyslovou výrobu (LDF - ZS 2019/2020)Help


     ECTS sylabus          Sylabus          Rozvrh          Sylabus 2020          


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: ZCPPV
Název v jazyce výuky: Základy CAD pro průmyslovou výrobu
Název česky: Základy CAD pro průmyslovou výrobu
Název anglicky: Fundamentals CAD for Serial Production
Způsob ukončení a počet kreditů: zápočet (3 kredity)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka: prezenční, 0/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Jazyk výuky: čeština
Typ studia: bakalářský
Semestr: ZS 2019/2020
Vyučující: Ing. Pavla Mocová, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Výchozí předměty: žádné
 
Zaměření předmětu:
Cílem předmětu je dosažení základních znalostí v oblasti CAD: historie vývoje CAD software, přehled současných programů, ovládání AutoCADu ve 2D od tvorby základních entit až po finální výkresovou dokumentaci, návaznost na další využití v sériové výrobě nábytku.
 
Obsah předmětu:
1.Základní informace o CAD -- (historie vývoje CAD software ; přehled nejpoužívanějších CAD aplikací ; verze AutoCADu a kompatibilita jednotlivých verzí ; návaznost CAD v dalším procesu sériové výroby) (dotace 0/2)
2.Základní nastavení a ovládání software (okno aplikace a ovládací prvky ; základní uživatelské nastavení aplikace ; zobrazování objektů ; souřadnicový systém ; hladiny, jejich tvorba a využití ; kreslící pomůcky a jejich nastavení ; modelový a výkresový prostor ) (dotace 0/4)
3.Kreslení základních objektů (kreslení úseček, obdélníky, polygony ; kreslení kružnic, elips, oblouků ; tvorba křivek ; konstrukční čáry a multičáry) (dotace 0/4)
4.Manipulace s objekty (příkazy posun, otoč, zrcadlení, kopie; pole obdélníkové a kruhové) (dotace 0/2)
5.Parametrické kreslení (princip parametrického kreslení; geometrické vazby; parametrické kótování) (dotace 0/2)
6.Modifikace objektů (modifikace pomocí uzlových bodů; ořezání, prodloužení, protažení a spojení objektů; zaoblení, zkosení objektů) (dotace 0/2)
7.Šrafování (nastavení šrafování -- šrafovací styl; tvorba hranic šrafování; gradient; modifikace šraf) (dotace 0/2)
8.Bloky a externí reference (princip použití bloků a externích referencí; tvorba bloků a jejich vložení; externí reference) (dotace 0/2)
9.Kótování (nastavení a použití kótovacího stylu; praktické kótování; editace kót) (dotace 0/2)
10.Textové entity (nastavení stylu písma; textový editor; modifikace textu) (dotace 0/2)
11.Tvorba výkresu a převod do jiných CAD formátů(výkresový prostor; využití výřezů pro tvorbu výkresu; kótování výkresu; publikování výkresu; export ) (dotace 0/4)
 
Výstupy předmětu:
Všeobecné kompetence:
 
-Dovednosti spojené s využíváním a zpracováním informací
-Kapacita k učení se
-Schopnost analýzy a syntézy
-Schopnost aplikace znalosti v praxi
-Schopnost řešit problémy
-Schopnost samostatné práce
-Základní profesní znalosti
-Základní výpočetní dovednosti

Oborově specifické kompetence:
 
-Orientace v problematice modelování a vizualizací v CAD
-Schopnost uplatnění získaných vědomostí v praxi
-Základní orientace v CAD systémech
-Získání přehledu v oblasti navrhování výrobků (od designu po realizaci)
-Znalost modelování ve 2D prostoru
-Znalost tvorby technického výkresu v CAD

Typ předmětu: volitelný
Ročník: Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže: Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia: -
 
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studium
Přímá výuka
     cvičení28 h
     konzultace28 h
Samostudium
     příprava na průběžné hodnocení28 h
Celkem84 h
 
Požadavky na ukončení:
Zápočet - samostatné zpracování 2D dokumentace zadaného modelu
 
Literatura:
TypAutorNázevMísto vydáníNakladatelRokISBN
ZŠPAČEK, J. -- SPIELMANN, M.AutoCAD: Názorný průvodce pro verze 2012 a 2013BrnoComputer Press2013978-80-251-3775-8
ZFOŘT, P. -- KLETEČKA, J.AutoCAD 2014: UčebniceBrnoComputer Press2014978-80-251-4154-0
ZFINKELSTEIN, E.Mistrovství v AutoCADu: kompletní průvodce uživatele pro verze 2009 a 2010BrnoComputer Press2010978-80-251-2764-3
ZNUTSCH, W. -- MORAVOVÁ, E. a kol.Odborné kreslení a základy konstrukce pro truhláře978-80-86706-20-7
ZKLETEČKA, J. -- FOŘT, P.Technické kresleníBrnoComputer Press2007978-80-251-1887-0

Zzákladní literatura
Ddoporučená literatura


Poslední změnu provedla Ing. Alice Malá dne 19. 11. 2019.

Typ výstupu: