Sylabus predmetu VOPK - Výchova k ochraně přírody a krajiny (LDF - ZS 2019/2020)


     ECTS sylabus          Sylabus          Rozvrh          


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: VOPK
Název v jazyce výuky: Výchova k ochraně přírody a krajiny
Název česky: Výchova k ochraně přírody a krajiny
Název anglicky: Education for Landscape and Nature Conservation
Způsob ukončení a počet kreditů: zápočet (3 kredity)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka: prezenční, 1/1 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Jazyk výuky: čeština
Typ studia: bakalářský; magisterský navazující
Semestr: ZS 2019/2020
Vyučující: Mgr. Pavlína Horká (cvičící, přednášející, zkoušející)
prof. Dr. Ing. Petr Maděra (garant)
Výchozí předměty: ne Státní bakalářská zkouška
 
Zaměření předmětu:
Získat přehled o cílech, metodách a formách výchovy k ochraně přírody a krajiny, poskytnout základních informace o pojetí environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty, prohloubit povědomí o ekologicko-etických východiscích environmentální výchovy a výchovy k ochraně přírody, přispět k zodpovědnějšímu uvažování o souvislostech environmentálních problémů s vlastní životní dráhou studentů.
 
Obsah předmětu:
1.Přednášky (dotace 13/0)
 
a.Nástin historie výchovy k ochraně přírody od 60. let 20. století.
b.Současná terminologie v environmentálním vzdělávání, výchově a osvětě (EVVO).
c.Cíle a prostředky environmentální výchovy, aktuální právní zakotvení EVVO.
d.Didaktická doporučení pro výchovu k ochraně přírody, metodika terénní výuky a exkurzí do přírody.
e.Příprava a využívání pracovních listů, učební pomůcky a zdroje informací ve výchově k ochraně přírody.
f.Vzdělávání dospělých v EVVO, "lesní pedagogika", možnosti práce s dětmi a mládeží v EV.
g.Poslání a nabídka středisek a center ekologické výchovy.
h.Ekologické poradny, informační centra, pořádání osvětových a informačních kampaní. Role občanských sdružení, iniciativ a jiných neziskových organizací v ochranářské osvětě.
i.Možnosti a úskalí výchovného využívání zvlášť chráněných území, ekopedagogické využití naučných stezek.
j.Vzdělávání pro udržitelný rozvoj, ochrana přírody a PŽP v Místních Agendách 21.

2.Cvičení (dotace 0/13)
 
a.návštěva environmentální výuky
b.příprava seminární práce
c.prezentace seminární práce

 
Výstupy předmětu:
Všeobecné kompetence:
 
-Dovednosti spojené s využíváním a zpracováním informací
-Etické závazky
-Interpersonální dovednosti
-Kapacita k učení se
-Kapacita přizpůsobovat se novým situacím
-Schopnost analýzy a syntézy
-Schopnost aplikace znalosti v praxi
-Schopnost komunikace slovem a písmem v rodném jazyce
-Schopnost komunikovat s experty v jiném oboru
-Schopnost kritiky a sebekritiky
-Schopnost organizace a plánování
-Schopnost práce v mezinárodním kontextu
-Schopnost pracovat v interdisciplinárním týmu
-Schopnost samostatné práce
-Týmová práce
-Uvědomění si konceptu kvality
-Základní všeobecné znalosti

Oborově specifické kompetence:
 
-Schopnost samostatně zhodnotit stav a kvalitu péče o zvláště chráněná území.
-Schopnost samostatně zpracovávat plány péče o lesní rezervace
-Schopnost soustředit se na podstatu problému a odhlédnutí od vedlejších faktorů.

Typ předmětu: volitelný
Ročník: Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže: Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia: -
 
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studium
Přímá výuka
     přednáška13 h
     cvičení13 h
     konzultace0 h
     veřejná prezentace (ústní)4 h
Samostudium
     příprava prezentace14 h
     zpracování seminární práce40 h
Celkem84 h
 
Požadavky na ukončení:
zápočet je udělen za odevzdání seminární práce, jejímž obsahem je návrh environmentálního výukového modulu.
 
Literatura:
TypAutorNázevMísto vydáníNakladatelRokISBN
ZSTORCH, D. -- MIHULKA, S.Úvod do současné ekologiePrahaPortál200080-7178-462-1
ZČEŘOVSKÝ, J. -- PROCHÁZKA, O. -- ZÁVESKÝ, A.Stezky k příroděPrahaStátní pedagogické nakladatelství198980-04-22378-8
ZGORE, A.Nepříjemná pravda: naše planeta v ohrožení - globální oteplování a co s ním můžeme udělatPrahaArgo2007978-80-7203-868-8
ZGORE, A.Země na misce vah: ekologie a lidský duchPrahaArgo199480-85794-21-7
ZVLAŠÍN, M. -- LEDVINA, P. -- MÁCHAL, A.Desatero domácí ekologieBrnoEkologický institut Veronica2012978-80-87308-21-9
ZKELLER, J.Přemýšlení s Josefem VavrouškemPrahaG plus G199580-901896-1-X
ZKOHÁK, E.Zelená svatozář: kapitoly z ekologické etikyPrahaSociologické nakladatelství2000978-80-85850-86-4
ZLOVELOCK, J.Gaia: nový pohled na život na ZemiTulčík,Abies80-88699-18-5
ZLOVELOCK, J.Gaia vrací úder: proč se Země brání a jak ještě můžeme zachránit lidstvoPrahaAcademia2008978-80-200-1687-4
ZHANUŠ, L.Ekologická výchova při výuce odborných předmětůBrno1998
ZČINČERA, J.Environmentální výchova: od cílů k prostředkůmBrnoPaido2007978-80-7315-147-8
ZBRTNOVÁ ČEPIČKOVÁ, I.Environmentální výchova průřezové téma školního vzdělávacího programu: příručka pro učiteleÚstí nad LabemUniverzita Jana Evangelisty Purkyně200680-7044-826-1
ZEnvironmentální vzdělání a výchovaPrahaMŽP199680-7078-363-X
ZHALAJ, J.Výchova k ochrane prírodyBratislavaSlov. pedagog. nakl.1978
ZVýchova v příroděPrahaMŽP199680-7078-381-8
ZMACHAR, I. a kol.Vzdělávání v ochraně přírody a krajinyOlomoucUniverzita Palackého v Olomouci2011978-80-244-2902-1
ZHORKÁ, H.Výchova pro 21. století : koncepce globální výchovy v podmínkách české školyBrnoPaido200080-85931-85-0
ZMASER, C.Přeměněný lesTulčíkAbies80-88699-08-8
ZPIKE, G. -- SELBY, D.Globální výchovaPrahaGrada199480-85623-98-6
ZMÁCHAL, A.Průvodce praktickou ekologickou výchovouBrnoRozekvítek200280-902954-0-1

Zzákladní literatura
Ddoporučená literatura


Poslední změnu provedla Ing. Alice Malá dne 20. 5. 2019.

Typ výstupu: