Sylabus predmetu VES - Vegetační ekologie subtropů (LDF - ZS 2019/2020)


     ECTS sylabus          Sylabus          Rozvrh          


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: VES
Název v jazyce výuky: Vegetační ekologie subtropů
Název česky: Vegetační ekologie subtropů
Název anglicky: Ecology of Subtropical Vegetation
Způsob ukončení a počet kreditů: zápočet (3 kredity)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka: prezenční, 2/0 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 10/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Jazyk výuky: čeština
Typ studia: bakalářský; magisterský; magisterský navazující
Semestr: ZS 2019/2020
Vyučující: Ing. Radim Matula, Ph.D. (cvičící, přednášející, tutor, zkoušející)
Ing. Martin Rejžek, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, tutor, zkoušející)
Ing. Martin Svátek, Ph.D. (cvičící, přednášející, tutor, zkoušející)
Výchozí předměty: žádné
 
Zaměření předmětu:
Studenti se seznámí s charakteristikou vegetace hlavních subtropických lesních i nelesních biomů a s případovými studiemi ze subtropického lesa (Čína, Argentina), savan (Jižní Amerika, Afrika) a pouští a polopouští (Chile, Argentina).
 
Obsah předmětu:
1.Charakteristika vegetace hlavních subtropických biomů. (dotace 24/0)
 
a.Specifika výzkumu subtropické vegetace.
b.Charakteristika vegetace subtropických lesů.
c.Charakteristika stepí a savan subtropických oblastí.
d.Charakteristika pouští a polopouští.

 
Výstupy předmětu:
Všeobecné kompetence:
 
-Dovednosti spojené s využíváním a zpracováním informací
-Kapacita k učení se
-Základní profesní znalosti
-Základní všeobecné znalosti

Oborově specifické kompetence:
 
-Pochopení kultur a zvyků v tropických a subtropických zemích
-Schopnost aplikovat získané poznatky v managementu lesa a ochraně životního prostředí
-Znalost funkcí ekosystému
-Znalosti ekologických faktorů

Typ předmětu: volitelný
Ročník: Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže: Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia: -
 
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studiumKombinované studium
Přímá výuka
     přednáška24 h10 h
Samostudium
     příprava na průběžné hodnocení20 h34 h
     zpracování seminární práce40 h40 h
Celkem84 h84 h
 
Požadavky na ukončení:
zápočet (udělený na základě seminární práce pojednávající o aktuálním vědeckém problému týkajícím se vegetace subtropů)
 
Literatura:
TypAutorNázevMísto vydáníNakladatelRokISBN
ZBRECKLE, S.Walter's Vegetation of the Earth: The Ecological Systems of the Geo-BiosphereGermanySpringer-Verlag2002978-3-540-43315-6
ZSCHULTZ, J.The ecozones of the world : the ecological divisions of the geosphereNew YorkSpringer20053-540-20014-2
ZEcology of desert systemsSan DiegoAcademic Press978-0-12-747261-4
ZPlant life in the world's mediterranean climates: California, Chile, South Africa, Australia, and the Mediterranean BasinSacramento, CACalifornia Native Plant Society ;978-0-520-20809-4
ZJENÍK, J. -- PAVLIŠ, J.Terestrické biomy: lesy a bezlesí ZeměBrnoMendelova univerzita v Brně2011978-80-7375-481-5

Zzákladní literatura
Ddoporučená literatura


Poslední změnu provedla Ing. Alice Malá dne 20. 5. 2019.

Typ výstupu: