Sylabus předmětu VES - Vegetační ekologie subtropů (LDF - ZS 2019/2020)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
VES
Název předmětu česky:
Vegetační ekologie subtropů
Název předmětu anglicky: Ecology of Subtropical Vegetation
Semestr:
ZS 2019/2020
Způsob ukončení a počet kreditů:
zápočet (3 kredity)
Forma výuky a dotace hodin: prezenční, 2/0 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 10/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Stupeň studia:
bakalářský; magisterský; magisterský navazující
Typ předmětu:
volitelný
Typ výuky předmětu:
normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu: Ing. Martin Rejžek, Ph.D.
Garantující ústav:
Fakulta:
Lesnická a dřevařská fakulta
Vyučující:
Ing. Radim Matula, Ph.D. (cvičící, přednášející, tutor, zkoušející)
Ing. Martin Rejžek, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, tutor, zkoušející)
Ing. Martin Svátek, Ph.D. (cvičící, přednášející, tutor, zkoušející)
Prerekvizity:
žádné
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Studenti se seznámí s charakteristikou vegetace hlavních subtropických lesních i nelesních biomů a s případovými studiemi ze subtropického lesa (Čína, Argentina), savan (Jižní Amerika, Afrika) a pouští a polopouští (Chile, Argentina).
 
Obsah předmětu:
1.
Charakteristika vegetace hlavních subtropických biomů. (dotace 24/0)
 
a.
Specifika výzkumu subtropické vegetace.
b.
Charakteristika vegetace subtropických lesů.
c.
Charakteristika stepí a savan subtropických oblastí.
d.
Charakteristika pouští a polopouští.

Studijní aktivity a metody výuky:
DruhPrezenční studium
Kombinované studium
přednáška
24 h
10 h
příprava na průběžné hodnocení
20 h
34 h
zpracování seminární práce
40 h
40 h
Celkem84 h84 h
 
Požadavky na ukončení:
zápočet (udělený na základě seminární práce pojednávající o aktuálním vědeckém problému týkajícím se vegetace subtropů)
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
Celkem
0 %
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
BRECKLE, S. Walter's Vegetation of the Earth: The Ecological Systems of the Geo-Biosphere. Germany: Springer-Verlag, 2002. 527 s. ISBN 978-3-540-43315-6.
SCHULTZ, J. The ecozones of the world : the ecological divisions of the geosphere. 2. vyd. New York: Springer, 2005. 252 s. ISBN 3-540-20014-2.
Ecology of desert systems. San Diego: Academic Press, 343 s. ISBN 978-0-12-747261-4.
Plant life in the world's mediterranean climates: California, Chile, South Africa, Australia, and the Mediterranean Basin. Sacramento, CA: California Native Plant Society ;, 257 s. ISBN 978-0-520-20809-4.
JENÍK, J. -- PAVLIŠ, J. Terestrické biomy: lesy a bezlesí Země. 1. vyd. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2011. 238 s. ISBN 978-80-7375-481-5.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vyučován v předchozích obdobích: ZS 2017/2018, ZS 2016/2017, ZS 2015/2016, ZS 2014/2015, ZS 2013/2014 (a starší)
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedla Ing. Alice Malá dne 19. 11. 2019.

Typ výstupu: