Sylabus předmětu SODR - Software pro dřevostavby (LDF - ZS 2019/2020)Help


     ECTS sylabus          Sylabus          Rozvrh          


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: SODR
Název v jazyce výuky: -- obsah této položky nebyl definován --
Název česky: Software pro dřevostavby
Název anglicky: Wood Constructions Software
Způsob ukončení a počet kreditů: zápočet (3 kredity)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka: prezenční, 0/3 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Jazyk výuky: čeština
Typ studia: -- obsah této položky nebyl definován --
Semestr: ZS 2019/2020
Vyučující: Ing. Pavla Mocová, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Výchozí předměty: žádné
 
Zaměření předmětu:
Tento předmět je důležitý pro rozvoj konstrukčních dovedností studenta a aplikaci poznatků od myšlenky k navržení funkční konstrukce za použití nejmodernějších programů na počítači.
 
Obsah předmětu:
1.Základy práce ve vybraném software, konstrukční zásady. (dotace 0/3)
2.Konstrukce základů a úložné desky pro dřevostavby. (dotace 0/3)
3.Konstrukce jednoduchého přístřešku s nosnou dřevěnou konstrukcí. (dotace 0/3)
4.Výrobní výkres stěny rámové dřevostavby. (dotace 0/3)
5.Návrh střešní konstrukce nad zadaným půdorysem, vyšetření střešních rovin. (dotace 0/3)
6.Nosná konstrukce krovu pro řešenou střechu krov soustavy hambálkové. (dotace 0/3)
7.Dokončení konstrukce krovu. (dotace 0/3)
8.Krov soustavy vaznicové -- návrh konstrukce (dotace 0/3)
9.Dokončení vaznicového krovu, výpis prvků. (dotace 0/3)
10.Návrh jednoduché dřevostavby rámové konstrukce. (dotace 0/3)
11.Elementace prvků pro rámovou konstrukci. (dotace 0/3)
12.Návrh roubené dřevostavby. (dotace 0/3)
13.Výkaz materiálu, dokončení roubené dřevostavby. (dotace 0/3)
 
Výstupy předmětu:
Všeobecné kompetence:
 
-Dovednosti spojené s využíváním a zpracováním informací
-Kapacita přizpůsobovat se novým situacím
-Kapacita vytvářet nové myšlenky (kreativita)
-Schopnost analýzy a syntézy
-Schopnost komunikovat s experty v jiném oboru
-Schopnost samostatné práce
-Základní profesní znalosti

Oborově specifické kompetence:
 
-Analýza a řešení problémů technického charakteru
-Analýza prostorových dat.
-Prohloubení znalostí obytných budov
-Rozvíjení prostorové představivosti
-Schopnost dimenzovat a posuzovat jednoduché konstrukční prvky
-Schopnost identifikovat základní a kombinované způsoby namáhání konstrukcí a prvků
-Schopnost orientovat se ve stavebních výkresech
-Schopnost vypracovat projektovou dokumentaci pro konkrétní jednoduchou stavbu
-Schopnost vyšetřovat výsledné silové účinky působící na reálné konstrukce
-Schopnost zpracovávat technické výkresy v digitální formě
-Schopnosti spojené s využíváním a zpracováním informací
-Znalost praktické aplikace materiálů na bázi dřeva a komponentů v dřevostavbách

Typ předmětu: volitelný
Ročník: Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže: Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia: -
 
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studium
Přímá výuka
     seminář28 h
Samostudium
     příprava na průběžný test56 h
Celkem84 h
 
Požadavky na ukončení:
ukončení zápočtem na základě vypracovaných konstrukčních řešení ve vyučovaném programu dle zadání.
 
Literatura:
TypAutorNázevMísto vydáníNakladatelRokISBN
ZKADLECOVÁ, A. a kol.Mansardové střechy obytných podkrovíBrnoERA2008978-80-7366-113-7
ZKOLB, J. -- KOŽELOUH, B.Dřevostavby: systémy nosných konstrukcí, obvodové pláštěPrahaGrada2011978-80-247-4071-3
DSCHUNCK, E. a kol.Atlas střech: šikmé střechyBratislavaJaga80-88905-58-3
DJELÍNEK, L.Tesařské konstrukcePrahaPro Českou komoru autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT) vydalo Informační centrum ČKAIT2008978-80-87093-74-0

Zzákladní literatura
Ddoporučená literatura


Poslední změnu provedla Ing. Alice Malá dne 20. 8. 2019.

Typ výstupu: