Sylabus předmětu SODR - Software pro dřevostavby (LDF - ZS 2019/2020)Help


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: SODR
Název předmětu česky:
Software pro dřevostavby
Název předmětu anglicky:
Wood Constructions Software
Semestr:
ZS 2019/2020
Způsob ukončení a počet kreditů: zápočet (3 kredity)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 0/3 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia:
-- obsah této položky nebyl definován --
Typ předmětu:
volitelný
Typ výuky předmětu:
normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility: -- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu:
Ing. Pavla Mocová, Ph.D.
Garantující ústav:
Fakulta: Lesnická a dřevařská fakulta
Vyučující: Ing. Pavla Mocová, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Prerekvizity:
žádné
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Tento předmět je důležitý pro rozvoj konstrukčních dovedností studenta a aplikaci poznatků od myšlenky k navržení funkční konstrukce za použití nejmodernějších programů na počítači.
 
Obsah předmětu:
1.Základy práce ve vybraném software, konstrukční zásady. (dotace 0/3)
2.Konstrukce základů a úložné desky pro dřevostavby. (dotace 0/3)
3.
Konstrukce jednoduchého přístřešku s nosnou dřevěnou konstrukcí. (dotace 0/3)
4.
Výrobní výkres stěny rámové dřevostavby. (dotace 0/3)
5.
Návrh střešní konstrukce nad zadaným půdorysem, vyšetření střešních rovin. (dotace 0/3)
6.Nosná konstrukce krovu pro řešenou střechu krov soustavy hambálkové. (dotace 0/3)
7.
Dokončení konstrukce krovu. (dotace 0/3)
8.
Krov soustavy vaznicové -- návrh konstrukce (dotace 0/3)
9.
Dokončení vaznicového krovu, výpis prvků. (dotace 0/3)
10.
Návrh jednoduché dřevostavby rámové konstrukce. (dotace 0/3)
11.
Elementace prvků pro rámovou konstrukci. (dotace 0/3)
12.
Návrh roubené dřevostavby. (dotace 0/3)
13.Výkaz materiálu, dokončení roubené dřevostavby. (dotace 0/3)
Studijní aktivity a metody výuky:
DruhPrezenční studium
seminář
28 h
příprava na průběžný test
56 h
Celkem
84 h
 
Požadavky na ukončení:
ukončení zápočtem na základě vypracovaných konstrukčních řešení ve vyučovaném programu dle zadání.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Celkem0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
KADLECOVÁ, A. a kol. Mansardové střechy obytných podkroví. 1. vyd. Brno: ERA, 2008. 124 s. Technická knihovna. ISBN 978-80-7366-113-7.
KOLB, J. -- KOŽELOUH, B. Dřevostavby: systémy nosných konstrukcí, obvodové pláště. 3. vyd. Praha: Grada, 2011. 317 s. ISBN 978-80-247-4071-3.

Doporučená:
SCHUNCK, E. a kol. Atlas střech: šikmé střechy. 1. vyd. Bratislava: Jaga, 449 s. ISBN 80-88905-58-3.
JELÍNEK, L. Tesařské konstrukce. 2. vyd. Praha: Pro Českou komoru autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT) vydalo Informační centrum ČKAIT, 2008. 236 s. Technická knižnice. ISBN 978-80-87093-74-0.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vyučován v předchozích obdobích: ZS 2020/2021, LS 2019/2020, LS 2018/2019, ZS 2018/2019, LS 2017/2018, ZS 2017/2018 (a starší)
Místo výuky: Brno


Poslední změnu provedla Ing. Alice Malá dne 19. 11. 2019.

Typ výstupu: