Sylabus predmetu K3CAD - Konstruování v CAD - 3D (LDF - ZS 2019/2020)


     ECTS sylabus          Sylabus          Rozvrh          


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: K3CAD
Název v jazyce výuky: Konstruování v CAD - 3D
Název česky: Konstruování v CAD - 3D
Název anglicky: Design with CAD - 3D
Způsob ukončení a počet kreditů: zápočet (3 kredity)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka: prezenční, 0/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 16/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Jazyk výuky: čeština
Typ studia: magisterský navazující
Semestr: ZS 2019/2020
Vyučující: Ing. Miroslav Jančík (cvičící, garant, přednášející, tutor, zkoušející)
Výchozí předměty: ne Státní bakalářská zkouška
 
Zaměření předmětu:
Předmět je zaměřen na základní parametrické konstruování objektů ve 3D od základních dílů až po sestavu výrobku a následné tvorbě výkresové výrobní dokumentace v systému CAD 3D, včetně tvorby detailů s kótováním.
 
Obsah předmětu:
1.Úvod do problematiky konstruování v 3D (dotace 0/4)
 
a.Charakteristika předmětu
b.Historií vývoje CAD
c.Seznámení z prostředím software, základní nastavení

2.Náčrty a tvorba základních jednoduchých těles (dotace 0/8)
 
a.Definování náčrtů a základní nástroje na tvorbu náčrtů
b.Tvorba těles vysunutím, rotací, tažením, šablonování, spirály, potisk (obrázek)
c.Definování náčrtových rovin

3.Úprava jednoduchých těles (dotace 0/4)
 
a.Otvory a závity v tělesech
b.Úpravy těles zaoblením, zkosení, skořepina, rozdělení...
c.Úpravy těles zrcadlením, pole

4.Tvorba sestav (výrobků) (dotace 0/8)
 
a.Tvorba sestav z existujících dílů a nově vytvářených
b.Úpravy sestav zrcadlením, pole..

5.Tvorba základní výkresové dokumentace (dotace 0/4)
 
a.Definování pohledů, detailů
b.Kótování pohledů a detailů

 
Výstupy předmětu:
Všeobecné kompetence:
 
-Kapacita k učení se
-Schopnost aplikace znalosti v praxi
-Schopnost řešit problémy
-Schopnost samostatné práce
-Základní profesní znalosti

Oborově specifické kompetence:
 
-Orientace v problematice modelování a vizualizací v CAD
-Rozvíjení prostorové představivosti
-Schopnost zobrazovat trojrozměrné objekty ve vhodné či potřebné projekci
-Základní znalost tvorby 3D objektů s výstupem do výkresové dokumentace
-Základní znalosti z modelování 3D objektů v parametrických CAD systémech
-Zvýšení úrovně grafického projevu

Typ předmětu: volitelný
Ročník: Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže: Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia: -
 
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studiumKombinované studium
Přímá výuka
     cvičení28 h0 h
     konzultace0 h16 h
     projektová práce0 h40 h
Samostudium
     příprava na průběžný test28 h28 h
     zpracování projektů28 h0 h
Celkem84 h84 h
 
Požadavky na ukončení:
Test: zkonstruování jednoduchého definovaného výrobku v 3D CAD
 
Literatura:
TypAutorNázevMísto vydáníNakladatelRokISBN
ZCHLADIL, J.Výuka konstruování a technologie výroby v systému CAD / CAM80-7157-537-2
ZHAŠKOVEC, I.Konstruování vybraných úloh z oblasti nábytku v systému CAD 2D a 3DBrno2012
ZBULÍN, M.Využití software pro parametrické konstruování v nábytkářském průmysluBrno2007
ZFOŘT, P. -- KLETEČKA, J.Autodesk Inventor : adaptivní modelování v průmyslové praxiBrnoComputer Press200480-251-0389-7
ZFOŘT, P. -- KLETEČKA, J.Autodesk Inventor: tvorba digitálních prototypů978-80-251-3728-4

Zzákladní literatura
Ddoporučená literatura


Poslední změnu provedla Ing. Alice Malá dne 19. 11. 2019.

Typ výstupu: